Bygg- och anläggningsprogrammet

Plåtslageri

Om inriktningen

Du lär dig att klä olika sorters byggnaders tak och fasader med plåt. Montering av regnvattensystem och säkerhetsanordningar samt viss målning och rengöring. Arbetet utförs ofta utomhus men varvas med bearbetning av plåt i verkstadsmiljö.

Plåtverkstan
Elev som utför plåtarbete

APL

På inriktningen plåtslageri ska alla elever genomföra delar av sin utbildning på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du är då ute ca 12 veckor i åk 2, med start v48 efter en grundutbildning inne på skolan. I åk 3 så är du ute ca 24 veckor uppdelat i två omgångar med arbete inne i skolan där emellan. Under praktiken får du värdefulla erfarenheter ute på en riktig arbetsplats inom just det yrke som du är intresserad av. Du har dessutom möjlighet att skaffa kontakter inom just den bransch där du vill arbeta i framtiden.

DET HÄR LÄSER DU

Du får tillgång till en bygghall och lär dig yrket av erfarna pedagoger. Du läser teoretiska ämnen, i små klasser, i kombination med studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Yrkesmöjligheter

Arbetsmarknaden ser god ut och du har en mycket stor chans till att få jobb direkt efter gymnasiet. Efter avlagd examen är du en kreativ och praktisk resurs inom plåtslageri med kunskaper inom både problemlösning och utförande. Framtida anställningsområden är egen företagare eller anställd som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare. Vill du studera vidare kan du kombinera olika kurser för grundläggande högskolebehörighet eller särskild högskolebehörighet.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Byggnadsplåtslagare
Ventilationsplåtslagare

Ventilationsmontör
Egenföretagare

Elev och plåtlärare

”Jag tackar och bockar!”

William
Elev som klipper plåt

PLÅTSLAGERI

Här får du kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Klä olika sorters byggnaders tak och fasader med plåt. Montering av regnvattensystem, säkerhetsanordningar, målning, och rengörning varvas ofta med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan välja att läsa till svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 som individuellt val (och en utökad kurs) för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Inriktningen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

Elev som fäster vindskiva