Fordons- och transportprogrammet

Karosseri och lackering

Om inriktningen

På karosseri reparerar eleverna inköpta, krockskadade bilar. För att göra arbetet på bästa sätt ingår det en hel del svetsning i utbildningen. På lackeringssidan lär du dig slipa, grunda, maskera, lackera och arbeta med olika kulörer och plastlagning.

Elev som lackar en bil
Elev som står i fordonsverkstad

APL

På inriktning karosseri och lackering går du ut på APL först i årskurs 3. Då går du ut på APL i slutet av höstterminen och är ute resten av årskurs 3.

Du som specialiserar dig mot karosseri gör ofta din APL på olika plåtverkstäder, medan du som specialiserar dig på lackering får ofta jobba med erfarna lackerare.

DET HÄR LÄSER DU

Du får lära dig om tekniken i olika fordon, till transporthantering. Dessutom är datahantering viktigt i branschen och därför får du jobba med hur du på bästa sätt hanterar olika datasystem som är viktiga för just ditt arbete.

Yrkesmöjligheter

Inriktningen passar dig som vill reparera och lackera fordon. Utbildningen innehåller många praktiska kurser, men även teori så att du får en bra grund att stå på.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som bilskadereparatör, billackerare, rekondare eller plastreparatör.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Rekondare
Billackerare

Bilskadereparatör
Plastreparatör

Elev som täcker in en bil
Foto på en lackad bildörr

Karosseri & lackering

Här får du kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Här reparerar du som elev inköpta, krockskadade bilar. För att göra arbetet på bästa sätt ingår det en hel del svetsning i utbildningen. På lackeringssidan lär du dig slipa, grunda, maskera, lackera och arbeta med olika kulörer och plastlagning.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du kan välja att läsa till svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 som individuellt val (och en utökad kurs) för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Inriktningen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

Bil i karosseriverkstad