Handels- och administrations-
programmet

Se alla inriktningar

Inriktningar på programmet

Om programmet

Funderar du på en karriär inom inköp och försäljning? Handels- och administrationsprogrammet ger dig de kunskaper du behöver inför en karriär direkt efter gymnasiet.

Du kan välja inriktningar som kvalificerar dig för ett internationellt och digitaliserat arbetsliv. Programmet passar dig som vill arbeta med service i olika former och tycker att försäljning och möten med människor verkar spännande.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsutbildning NIU eller LIU.

Ung man arbetar på kontor

lärling

Det här programmet kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Det här programmet kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

Dina tre år

Inom programmet kan du välja mellan två inriktningar. Den ena är Administrativ service och omfattar administrativ koordination, administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Den andra inriktningen är handel och service med e-handel, försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL för att du ska kunna skapa kontakter inom branschen och få de kunskaper som behövs inom näringslivet.

framtidsmöjligheter

Entreprenörskap genomsyrar hela utbildningen och vi samarbetar med många olika företag och verksamheter runt omkring Borås. Under utbildningen får du starta ett UF-företag där du bland annat får lära dig hur ekonomi fungerar i ett företag och vilka lagar som gäller i marknadsföring. Du får både en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande behörighet. Du kommer direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet och efter utbildningen kan du jobba som exempelvis säljare, inköpsassistent eller egen företagare, eller så väljer du att läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

”ibland kommer det grymt bra och intressanta föreläsare till lektionerna”

Anton, Handels- och administrationsprogrammet

högskolebehörighet

På Handels- och administrationsprogrammet kan du gå direkt ut i arbetslivet när gymnasiet är slut. Många elever skapar ett brett kontaktnät under sina APL-perioder och erbjuds anställning direkt efter avslutade studier. Vill du hellre fortsätta studera, direkt eller lite senare i livet, då väljer du svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 inom ditt individuella val, och du får då grundläggande högskolebehörighet.