Handels- och administrations-programmet

Administration och service

Om inriktningen

Administrativ koordinator passar dig som vill arbeta med att organisera, ta ansvar, effektivisera och inspirera. Profilen innebär en väg in till många kontorsyrken, och mixen av de olika kurserna utvecklar din organisatoriska förmåga och lär dig att effektivisera arbetet.

Utbildningen ger dig kunskap inom inköp, och administration och ger dig en övergripande kunskap om hur ekonomi på ett företag ska skötas. Alla våra elever startar och driver även ett eget UF-företag. Under UF-året sätts alla dina kunskaper på prov.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsutbildning NIU eller LIU.

det här läser du

Under dina tre år hos oss varvar du kurser inom bland annat entreprenörskap, inköp, logistik och service. Utbildningen innebär en väg in till många kontorsyrken, och mixen av de olika kurserna utvecklar din organisatoriska förmåga och lär dig att effektivisera arbetet. Utbildningen ger dig kunskap inom inköp, och administration och ger dig en övergripande kunskap om hur ekonomi på ett företag ska skötas.

Alla elever på Handels- och administrationsprogrammet startar ett UF-företag, där du får all kunskap du behöver för att starta och driva ett eget företag.

ung kvinna skriver på dator smatidigt som hon pratar i headset.

APL

Utbildningen genomförs i ett nära samarbete med näringslivet och du får möjlighet att vara på flera arbetsplatser under gymnasiet.

APL-perioderna är oftast fördelade på en vecka i åk 1 och två längre perioder under åk 2 och 3.  Då får du verkligen möjlighet att bredda ditt nätverk och bana väg för en framtida anställning.

Läs mer om APL

lärling

Den här inriktningen kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Den här inriktningen kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

Yrkesmöjligheter

Många företag har idag ett stort behov av att ungdomar med ambitioner och framåtanda får en utbildning som fungerar i verkligheten. Tidigare elever har haft APL på olika typer av företag inom avdelningar som exempelvis ekonomi, kundtjänst, inköp och HR och många blir erbjudna anställning efter APL-perioderna.

Borås är en stolt handelsstad och navet för näthandeln i Sverige. Företagen blir fler och växer fort, därför är efterfrågan på duktiga medarbetare stor.

högskolebehörighet

Genom att välja engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 inom ditt individuella val, får du grundläggande högskolebehörighet och kan söka direkt till flera utbildningar på högskola och universitet.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Administratör
Egen företagare
Ekonomiassistent
Inköpare/inköpsassistent
IT-administratör

Kundtjänstmedarbetare
Marknadsförare
Receptionist
Redovisningsassistent

två unga människor på ett kontor, pratar med varandra

PROFILER PÅ PROGRAMMET

administrativ koordinator

Administrativ koordinator passar dig som vill arbeta med att organisera, ta ansvar, effektivisera och inspirera. Profilen innebär en väg in till många kontorsyrken, och mixen av de olika kurserna utvecklar din organisatoriska förmåga och lär dig att effektivisera arbetet. Utbildningen ger dig kunskap inom inköp, och sortiment och ger dig en övergripande kunskap om hur ekonomi på ett företag ska skötas. Borås är en stolt handelsstad och navet för näthandeln i Sverige. Många företag har idag ett stort behov av att ungdomar med ambitioner och framåtanda får en utbildning som fungerar i verkligheten. Alla våra elever startar och driver även ett eget UF-företag. Under UF-året sätts alla dina kunskaper på prov.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Genom att välja engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 inom ditt individuella val får du grundläggande högskolebehörighet och söka direkt till flera utbildningar på högskola och universitet.

profilen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

”Jag trivs så himla bra i min klass och har fått massor av nya kompisar.”

Sabina, profil Administrativ koordinator