Teknik -
Logistik och e-handel

Om programmet

Logistik och e-handelsprogrammet är ett tekniskt spetsprogram som utvecklar dig på flera plan. Som elev förväntas du vilja satsa lite extra på dina studier och under hela din studietid fördjupar du dina kunskaper inom teknik, ekonom, logistik och e-handel. Kombinationen av grundkurser i teknik och ekonomi tillsammans med matematik ger en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistik och digital e-handel. Inom dessa områden är Kina en central aktör och programmet har därför en internationell profil där vi samarbetar med skolor i Kina och du som elev för läsa grundkurser i kinesiska.

Vad är en spetsutbildning?
Läs mera på spetsutbildningar.se

Antagning till Teknik – Logistik och e-handel sker genom betyg och ett matematiktest. Du ska ha Logistik och e-handel som första eller andrahandsval i din ansökan för att bli kallad till matematiktestet.

under dina tre år

Du kommer under din studietid att besöka ett flertal företag, som du också får möjlighet att samarbeta med. Du kommer dessutom läsa 7,5 hp på Högskolan i Borås under din utbildning, för att förberedas för fortsatta studier och få en bred grund att stå på. Genom kontakter med samarbetsskolor i Kina ges du möjlighet att utveckla bättre förståelser för olika kulturer. Under ditt sista år på programmet fördjupar du dina kunskaper inom logistik och e-handel i ett internationellt perspektiv, genom en resa till Kina.

framtidsmöjligheter

Logistik och e-handel är världsomspännande. Mycket av det som händer inom området händer i Asien. På programmet samarbetar vi med Shanghai Administration School och Yiwo Industrial & Commercial College. På resan till Kina i år 3 besöker vi svenska och kinesiska företag samt skolor. Utbildningens karaktärsområden, logistik och e-handel, har sin grund i både teknik och ekonomi och du får därför en mycket bred kompetens. Programmet ger dig behörighet och kunskaper för vidare studier som exempelvis industriell ekonomi, civilingenjör eller civilekonom. Dessutom kan du givetvis söka flertalet specialistutbildningar in om logistik och digital e-handel. Den kompetens du får på programmet efterfrågas stort i näringslivet idag och därför är möjligheterna till din framtid många!

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

teknik –
logistik och e-handel

För information om vilka kurser som ingår i denna spetsutbildning läs mera i poängplanen.