Samhällsvetenskaps­programmet

Medier, information & kommunikation

Om inriktningen

Inriktningen mot Medier, information och kommunikation vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället och hur vi påverkas av den information som vi exponeras för. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer lära dig att utveckla förmågan att använda språket som kommunikationsmedel men även få möjlighet att testa på olika tekniker för att arbeta med bild, ljud och text som kommunikationsmedel.

DET HÄR LÄSER DU

På inriktningen studerar du och lär dig mer om journalistik, medieproduktion, information, psykologi och samhällskunskap. Här lär du dig både de praktiska grunderna i att kommunicera via text, bild och foto med olika mediatekniker och inom olika mediakanaler, samtidigt som du får en djupare förståelse för hur samhället påverkar innehållet i medierna. Du kommer att skapa och leda olika projekt från idé till färdig produkt där tidningar, informationskampanjer och filmer är några exempel.

EFTER GYMNASIET

Efter avslutad utbildning har du med dig en bred behörighet inför framtida studier, samtidigt som du tack vare din samhällsbevakning och kunskaper inom media är väl förberedd inför yrken som kommunikatör, journalist, författare och fotograf.

PROFILER PÅ INRIKTNINGEN

KOMMUNIKATIONS- VETENSKAP

På den här profilen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och en vilja att beskriva och påverka samhället genom ditt arbete. Du lär dig att använda språket som ett hjälpmedel för att analysera och informera om företeelser i världen, både i tal och skrift. Du får både praktiska och teoretiska färdigheter i kommunikation, skrivande, reklam, journalistik och skönlitteratur. Under utbildningens gång lär du dig att fånga läsarens intresse genom olika texttyper samt andra medieformer.

Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser där man arbetar med kommunikation. Under din studietid träffar du både författare och journalister i olika skrivprojekt, samt får testa på att framställa olika typer av medier.

PROFILEN finns på:

Två elever fikar.

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!