Introduktions-programmet

Om programmet

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan eller inte har gått i en svensk grundskola.

Samtliga utbildningsalternativ startar med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs. Alla alternativ kan ge dig möjligheten att bli behörig till gymnasieskolans nationella program beroende på hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar från 1-4 år.

Du får inte en examen från ett introduktionsprogram, däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

INRIKTNINGAR PÅ PROGRAMMET

Individuellt alternativ – ima

Individuellt alternativ är tänkt för dig som har behöver extra hjälp för att få behörighet till ett nationellt program. Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du har nytta av. Målet är att du ska gå vidare till nationellt program, Yrkesintroduktion eller komma ut på arbetsmarknaden.

IMA finns på flera gymnasieskolor i Borås Stad.

Programinriktat val – IMV

Programinriktat val är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart som möjligt ska antas till det programmet. Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Utbildningen har behörighetskrav. För att antas ska du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

IMV är sökbar och finns på alla Borås Stads gymnasieskolor.

Språkintroduktion – IMS

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Utbildningen ska förbereda dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram. Språkintroduktion är inte ett sökbart program utan individuellt anpassat efter varje enskild elevs behov. Nyanlända elever som språkligt bedöms tillhöra språkintroduktion kan inte antas till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

IMS finns på Sven Eriksonsgymnasiet.

Yrkesintroduktion – IMY

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller komma ut på arbetsmarknaden. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. I utbildningen ingår också praktik på en eller flera arbetsplatser.

Utbildningarna är 1-3 år och du söker via antagningsenheten precis som vilket annat program som helst. Du gör ett intresseval för den yrkesinriktning som du är intresserad av. Om det är många sökanden till samma antal platser görs urvalet med hjälp av meritvärde.

IMY finns Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

sökbara utbildningar

almåsgymnasiet

IMY är en möjlighet för dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram att få en utbildning som leder till behörighet för ett yrkesprogram eller till ett yrke.

I skolan går du i en klass tillsammans med andra elever som läser IMY och du läser matematik, svenska, samhällsorienterade ämnen samt yrkesämnen inom den yrkesbransch du valt. Utöver det kan du välja en kurs inom elevens val till exempel entreprenörskap, engelska eller idrott och hälsa. Utbildningen i skolan varvas med praktik på ett företag/verksamhet.

utbildningar

Idrott och fritidsanläggning
Försäljning
Floristassistent

Gästvärd och våningsservice
Måltid och service
Vårdbiträde

utbildningarna finns på:

Un skrattande kvinna.

VISKASTRANDSGYMNASIET

På Viskastrandsgymnasiet har vi två olika spår inom Yrkesintroduktionen. Spår 1 är för dig som vill läsa in grundskoleämnen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Då läser du in de ämnen du saknar samtidigt som du gör lite praktik inne på skolan. Spår 2 är för dig som är lite äldre och som vill ut och jobba. Då läser du svenska och matematik samtidigt som du är ute på praktik ett par dagar i veckan. Du väljer spår när du börjar hos oss.

YRKESINTRODUKTION MOT BYGG

GOLVLÄGGARE

Som golvläggare jobbar du med att lägga mattor och golv av olika material. Alla olika material kräver olika arbetsmetoder. Att jobba som golvläggare är ett omväxlande arbete eftersom du byter arbetsplats ofta och har kontakt med många olika kunder. 

Betongarbetare

Betong är ett starkt och mångsidigt byggmaterial som finns i exempelvis husgrunder, golv och broar. Som betongarbetare är du med och armerar, gjuter och efterarbetar ytan för att få bästa möjliga resultat.

Glastekniker

En glastekniker jobbar med att montera, byta ut och konstruera olika fönster, mellanväggar, uterum eller fasader i glas. En fördel är om du är noggrann eftersom att jobbet som glastekniker är ett precisionsarbete. 

Ställningsbyggare

Som ställningsbyggare monterar du de ställningar som byggarbetsplatserna behöver. Arbetet sker ofta på höga höjder och kräver noggrannhet och säkerhetstänk för att minimera riskerna. 

UTBILDNINGARNA finns på:

Elever som bygger byggställning

Däck

YRKESINTRODUKTION MOT FORDON

RESERVDELSSPECIALIST, LÄTTA FORDON

Intresse för bilar, service och försäljning är en bra grund för att bli reservdelsspecialist. Med hjälp av datorn söker man fram de rätta reservdelarna och säljer dem till kunderna. På en bilverkstad servar reservdelsförsäljaren även mekanikerna med reservdelar. Bra servicekänsla och kundfokus är viktiga egenskaper för att lyckas som reservdelsförsäljare.

DÄCK- OCH HJULTEKNIKER

Intresse för bilar, service och försäljning är en bra grund för att bli däckmontör. Reparera och montera nya däck och balansera hjul samt med hjälp av dator ta fram rätt produkter. Bra servicekänsla och kundfokus är viktiga egenskaper för att lyckas som däckmontör.

UTBILDNINGARNA finns på:

Yrkesintroduktion mot industriteknik

En inriktning för dig som är intresserad av färg och form och drivs av kreativitet. Med hjälp av datorn får du skapa enklare motiv och mönster för tryck på papper eller textilier. Du kommer att lära dig hur man trycker t-shirts, flyers, tidningar och skyltar bl.a. På ett tryckeri så packar man även sakerna man trycker och skär ner dem i rätt storlekar, därför ingår även en stor del av detta i utbildningen. Du kommer att få lära dig enklare hantering av program så som Illustrator och Indesign och hur du hanterar olika tryckmaskiner och deras program. För att få ett så bra tryck som möjligt på de produkterna du skapar och framförallt trycker så kommer du även få lära dig färglära. Detta innebär att du lär dig hur hur färger fungerar och hur man blandar dessa. Utbildningen skapar en bred grund för ett arbete på tryckeri. 

UTBILDNINGEN finns på:

Bild på tryckeriet
Konditor spritsar cupcakes.