Lärlingsutbildning

PROGRAM OCH INRIKTNINGAR

Gymnasial lärlingsutbildning

Alla lär sig på olika sätt. Därför finns möjligheten att lära sig på det sätt som passar eleven bäst. En lärlingsutbildning följer samma kunskaps- och examensmål som de skolförlagda utbildningarna, men lärlingen/eleven är garanterad minst hälften av undervisningen på en arbetsplats där du har en personlig handledare. Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram.

Många av Borås Stads yrkesutbildningar går att läsa som lärlingsutbildningar. När du är ute på din arbetsplats är du med din handledare hela dagen, och följer företagets eller handledarens arbetstider. En lärlingsutbilding är uppdaterad och anpassad efter de specifika behov som finns på arbetsmarknaden.

Din handledare och dina lärare i skolan har nära kontakt med varandra för att se till att du får all kunskap du behöver för att uppfylla utbildningens mål. Lärlingsutbildningar leder till samma examen som motsvarande skolförlagda utbildningar ger och ger samma möjlighet till vidare studier.

Handledare instruerar ung manlig elev på praktik.

högskolebehörighet

När du börjar årskurs 1 går du först i skolan heltid en period för att lära dig grunderna i ditt yrke och för att lära känna dina klasskompisar och lärare. Därefter fortsätter din utbildning ungefär halva tiden på en arbetsplats och halva tiden på skolan där det främst är undervisning i olika teoretiska ämnen som gäller. Då läser du både yrkesteori och gymnasiegemensamma ämnen som matematik, samhällskunskap och svenska tillsammans med dina klasskamrater.

Under gymnasietiden är du ute på APL på en eller flera arbetsplatser beroende på vilket yrkesprogram du valt. Du kommer att få lära dig mycket om hur din bransch fungerar, vilka rutiner som förekommer och hur du samarbetar med människor.

Du har naturligtvis också möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet om du har planer på att söka vidare efter gymnasiet.

LÄRLINGSERSÄTTNING

Du som går en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning som är 1000 kronor per månad. Kravet är att du studerar på heltid och har ett utbildningskontrakt. Ersättningen är ett bidrag för måltider och resor.

BORÅS GYMNASIESKOLOR ERBJUDER FÖLJANDE PROGRAM, INRIKTNINGAR OCH PROFILER SOM LÄRLING

Ung kvinna arbetar i reception.

gymnasial lärlingsanställning (GLA)

Det innebär att:

  • Du är anställd samtidigt som du går i skolan. Det är alltså utbildning med lön. Arbetsplatsen är din skola, lika mycket som skolan, inte ett komplement.
  • Du är på jobbet minst halva skoltiden och har en handledare där du följer samma kurser som det skolförlagda gymnasieprogrammet.
  • Du har en arbetsgivare som valt att satsa på just Dig och din utbildning, med målet att anställa dig. Arbetsgivaren är delaktig i din utbildning och lär dig det som du behöver kunna.

fem fördelar

  • 50/50 – De allra flesta lär sig bättre genom att kombinera teori med praktik. Därför utbildas du 50 % i skolan och 50 % på en arbetsplats.
  • Jobb direkt -Din arbetslivserfarenhet ger dig försprång på arbetsmarknaden. Nio av tio har jobb inom ett och ett halvt år.
  • Du får lön – Att studera och jobba samtidigt är tufft – men du tjänar dina egna pengar.
  • Framtidsmöjligheter – Utbildningen ger dig förutsättningar för såväl en yrkeskarriär som för högskolestudier.
  • Kontaktnät – Du får ett unikt kontaktnät som kan hjälpa dig att avancera fortare efter examen.
För dig som vet vad du vill

Du söker till Lärlingsutbildningen och väljer det program du vill utbilda dig inom. Du går i samma klass som andra lärlingar och ni läser gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesteori tillsammans.

Upplägget kan variera mellan yrkesprogrammen och gymnasieskolorna. På Almåsgymnasiet är du på APL två dagar i veckan första året och tre dagar/vecka under åk 2 och 3.

För dig som lär dig genom att göra

Tidigast i åk 2 kan det bli aktuellt med GLA. Då skriver skolan och arbetsgivaren ett avtal och du får skriva ett anställningsavtal med arbetsgivaren. Du följer arbetsplatsens arbetstider och gör samma saker som andra anställda. Du har samma rättigheter men också skyldigheter som andra anställda på företaget. Det innebär också att du får lön för ditt arbete. Vilken lön det blir, beror på företag och bransch, men många företag har kollektivavtal som reglerar detta. Alla branscher erbjuder inte GLA.

För dig som vill göra saker på riktigt

Du lär dig allt som andra elever lär sig – bara på ett annat sätt. Du får samma yrkesexamen, betyg och behörighet som de elever som går ett skolförlagt program. Grundläggande högskolebehörighet får du genom att göra vissa kursval inom individuellt val.