Bergslenagymnasiet

Det här är vi

Gymnasiesärskolan är en egen skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Det är din hemkommun som beslutar om du tillhör målgruppen för särskolan.

I gymnasiesärskolan går du 4 år och det finns flera olika program att välja på. De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att du ska klara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Många elever blir även lärlingar och är då ute minst halva sin studietid på en arbetsplats. På det individuella programmet ges stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar och behov.

goda förutsättningar

Gymnasiesärskolan ger dig en goda förutsättningar för kommande yrkesliv, meningsfull sysselsättning eller fortsatta studier på folkhögskola. När du har gått klart din utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis där det står vilka kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan.

Mer information och ansökan till gymnasiesärskolan hittar du på: boras.se

Bergslenagymnasiet består av två verksamheter

Bergslenagymnasiet

På Bergslenagymnasiet finns fem av gymnasiesärskolans nationella program:

Administration, handel och varuhantering

Estetiska verksamheter

Hälsa, vård och omsorg

Hotell, restaurang och bageri

Samhälle, natur och språk

PÅ DET INDIVIDUELLA PROGRAMMET GES STORA MÖJLIGHETER ATT ANPASSA INNEÅLLET EFTER DINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV.

Sörmarksgatan

På Sörmarksgatan finns gymnasiesärskolans individuella program.

om du vill veta mer

Om du vill besöka gymnasiesärskolan eller har frågor är du välkommen att höra av dig till gymnasiechef Kristina Brink:

E-post: kristina.brink@boras.se
Telefon: 0768-88 71 40