Bygg- och anläggningsprogrammet

Se alla inriktningar

Om programmet

Är du intresserad av hur arbetet på ett bygge fungerar? Tycker du om att jobba praktiskt med verktyg och maskiner?

Bygg- och anläggningsprogrammet är en högklassig utbildning som förbereder dig för en rad yrken där du bygger, underhåller och reparerar med hjälp av både handverktyg och maskiner. Efter ett gemensamt grundår erbjuder programmet fem inriktningar mot plåtslageri, anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning samt måleri.

I slutet av årskurs 1 väljer du inriktning för år 2 och 3. Varje inriktning har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval utifrån elevernas betyg i årskurs 1.

lärling

Det här programmet kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Det här programmet kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

Elever som snickrar i bygghall

Under tre år

På programmet förbereder du dig för ett antal olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen och under utbildningen använder du all utrustning du behöver för att få de bästa möjliga förutsättningarna inför arbetslivet. Du får tillgång till en bygghall med både ett plåtslageri och plats för husbyggnad, betongarbete och plattsättning. Du som väljer inriktningen mot måleri får ett eget rum för målning och tapetsering och vill du köra anläggningsfordon får du tillgång till en av Sveriges mest moderna simulatorhallar. Inom inriktningarna har du möjlighet att ta alla certifikat och behörigheter du behöver för att kunna börja jobba direkt efter gymnasiet.

År 1 på byggprogrammet var bra – då fick man pröva på alla inriktningar. Det gjorde det enklare att välja inriktning till år 2 och 3.

Robin

framtidsmöjligheter

Efter utbildningen har du utvecklat dina kunskaper inom byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du har fått en förståelse för vad som påverkar samhällets infrastruktur och vad ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande innebär. Du har dessutom lärt dig att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra ditt arbete utifrån tidsenliga metoder och hjälpmedel. Beroende på inriktning finns det ett antal yrken du kan söka efter examen. Några exempel är anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Elever på byggarbetsplats

Anläggningsfordon gräver

högskolebehörighet

På bygg- och anläggningsprogrammet har du möjlighet att lägga till kurser för grundläggande behörighet till högskola/universitet. Då väljer du högskolepaketet som ditt individuella val och läser svenska 2/svenska som andraspråk 2 och engelska 6 i årskurs 2 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 i årskurs 3. Du gör ditt individuella val i slutet av årskurs 1.