Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Om inriktningen

Vill du ha koll på räkenskaperna? Kan du upptäcka en bra affärsmöjlighet? Är du kreativ och intresserad av företagsekonomi? Då passar ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi dig perfekt. Både affärsvärlden och organisationer behöver vassa företagsekonomer.

DET HÄR LÄSER DU

Du ges möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter i en varierad utbildning och lär dig om företagsekonomins olika områden med speciell inriktning mot management, redovisning, kalkylering, marknadsföring somt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också möjlighet att starta, driva och utveckla företag.

efter gymnasiet

Efter utbildningen har du kunskaper att arbeta inom företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också möjlighet att starta, driva och utveckla företag.

”Kurserna i Företagsekonomi är grunden till framtidens företagsledare”

Rasmus, lärare Ekonomiprogrammet

PROFILER PÅ inriktningen

redovisning

Kan du tänka dig en karriär inom redovisning? Då kan den här inriktningen passa dig. Du kan direkt efter gymnasiet söka jobb som gymnasieekonom eller ta steget vidare till högskolan. Gymnasieelever från ekonomiprogrammet efterfrågas på arbetsmarknaden av bland annat revisionsbyråer. Det är gymnasieekonomer med bredare kunskaper inom redovisning som efterfrågas och dessa kunskaper får du på profilen. Du fördjupar dig i löpande bokföring och bokslut genom löpande rapporter och analyser. Du får kunskap om skatteplanering, hur ett företag redovisar mot aktieägare, kunder, staten och långivare.

Du gör en intresseanmälan till inriktning Ekonomi när du söker till år 1. Profilen Redovisning väljer du inför år 3.

profilen finns på:

marknadsföring

Är du intresserad av att arbeta med marknadsföring i framtiden? Tycker du att det verkar intressant att arbeta med ett företags marknadsföringsstrategier? I fördjupningen Marknadsföring lär du dig marknadsplanering, kommunikation och vilka kampanjer och aktiviteter som är riktiga utifrån en analys. Du lär dig även om hur du arbetar med uppföljning och utvärdering av dina insatser. Efter utbildningen har du en bra grund att stå på inför högskolestudier med inriktning företagsekonomi.

Du gör en intresseanmälan till inriktning Ekonomi när du söker till år 1. Profilen Marknadsföring väljer du inför år 3.

profilen finns på:

Människan och samhället

Har du intresse för människors relationer till varandra och samhället? Är du intresserad av att lära mer om rättvisa, juridik och ekonomi? Då kan den här profilen passa dig. Inom profilen Människan och samhället undersöks relationen mellan samhälle och individ och hur dessa formar och påverkar varandra. Varför gör vi som vi gör? vad påverkar oss? Vi fördjupar oss i juridiska frågor och under utbildningen läser du också om vetenskapliga begrepp och teorier, och prövar olika vetenskapliga metoder.

Du gör en intresseanmälan till inriktning Ekonomi eller Juridik när du söker till år 1. Profilen Människan och samhället väljer du inför år 3.

profilen finns på:

internationell ekonomi

Kanske vill du gå vidare till samhällsvetenskapliga eller nationalekonomiska studier med ett internationellt perspektiv efter gymnasiet? I en globaliserad värld blir kunskap om den internationella handeln mer relevant. I denna profil djupdyker du i den internationella handelns orsaker, utseende och konsekvenser. Du undersöker allt från hur de globala handelsmönstren förändrats och hur valutamarknaden fungerar i en global utveckling och praktisk kunskap för att bedriva handel med andra kulturer.

Du gör en intresseanmälan till inriktning Ekonomi eller Juridik när du söker till år 1. Profilen Internationell ekonomi väljer du inför år 3.

profilen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!