Ekonomiprogrammet

Juridik

Om inriktningen

Juridik är ett bra val för dig som är kreativ, samhällsengagerad och intresserad av ekonomi. Kanske drömmer du om att arbeta jurist eller revisor? Då passar ekonomiprogrammets inriktning Juridik dig perfekt. Här utvecklar du dina perspektiv och kan se på samhälle och omvärld ur juridisk synpunkt

Det här läser du

Du får kunskaper om juridikens betydelse i ett demokratiskt samhälle och om hur svenska lagar påverkas av internationell rätt. Under utbildningens gång arbetar du på många olika sätt: i form av projekt, grupparbeten enskilt arbete och traditionell undervisning. Datorn har en naturlig plats i din undervisning och du får möjlighet att ta del av kloka tankar från externa föreläsare. Så ofta som möjligt gör du också studiebesök på arbetsmarknaden.

efter gymnasiet

Efter utbildningen har du kunskaper att arbeta inom juridikens olika områden som internationell handel, straff- och processrätt, fastighetsförmedling samt människan och samhället, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du har utvecklat din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa juridiska kunskaper i verkliga situationer.

”Lektionerna ger dig kunskap för livet”

Elev om Samhällskunskap på Ekonomiprogrammet

PROFILER PÅ inriktningen

civil- och straffprocessrätt

Vill du läsa en högskoleförberedande utbildning och har intresse för juridik? Du läser kurser inom civil-, straff- och processrätt och fördjupar dig inom det svenska rättssystemet. Du lär om tvistlösningsmetoder och tvångsmedel. Du övar muntlig framställan och arbetar inom området civil- och straffprocessrätt för att delta i SM i juridik. Du får prova rättegångsspel i brott- och tvistemål. Du slipar på argumenteringar och framföranden och lär dig skriva en vetenskaplig rapportering.

Du gör en intresseanmälan till inriktningen Juridik när du väljer till år 1. Profilen Civil- och straffprocessrätt väljer du inför år 3.

Inriktningen finns på:

fastighetsförmedling

Vill du lära dig mer om vad en fastighetsmäklare gör? Vill du fördjupa dig i fastighetsrätt, bostadsrätt och hyresrätt utifrån ett köp- och säljperspektiv? Profilen Fastighetsförmedling ger dig även kunskap den dagen du ska hyra din första lägenhet, köpa din första bostadsrätt eller fastighet. Du kommer även att kunna vägleda andra i samma situation. Inriktningen passar dig som tycker det verkar spännande att lära dig mer om fastighets- och bostadsmarknaden. Läs ett högskoleförberedande program som förbereder dig inför fortsatta studier inom fastighetsbranschen. Efter avklarade studier bör du kunna bli anställd som mäklarassistent, uthyrare och assistent hos fastighetsföretag.

Du gör en intresseanmälan till inriktningen Juridik när du väljer till år 1. Profilen Fastighetsförmedling väljer du inför år 3.

Inriktningen finns på:

Internationell ekonomi

Kanske vill du plugga samhällsvetenskapliga eller nationalekonomiska studier med ett internationellt perspektiv? I en globaliserad värld blir kunskap om den internationella handeln mer relevant. I denna profil djupdyker du i den internationella handelns orsaker, utseende och konsekvenser. Du undersöker allt från hur de globala handelsmönstren förändrats och hur valutamarknaden fungerar i en global utveckling och praktisk kunskap för att bedriva handel med andra kulturer.

Du gör en intresseanmälan till inriktningen Juridik eller Ekonomi när du väljer till år 1. Profilen Internationell ekonomi väljer du inför år 3.

Inriktningen finns på:

Människan och samhället

Har du intresse för människors relationer till varandra och samhället? Är du intresserad av att lära mer om rättvisa, juridik och ekonomi? Då kan den här profilen passa dig. Inom profilen Människan och samhället undersöks relationen mellan samhälle och individ och hur dessa formar och påverkar varandra. Varför gör vi som vi gör? vad påverkar oss? Vi fördjupar oss i juridiska frågor och under utbildningen läser du också om vetenskapliga begrepp och teorier, och prövar olika vetenskapliga metoder.

Du gör en intresseanmälan till inriktningen Juridik eller Ekonomi när du väljer till år 1. Profilen Människan och samhället väljer du inför år 3.

Inriktningen finns på: