El- och energiprogrammet

Se alla inriktningar

Om programmet

Är du tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt? På det här programmet får du lära dig att försörja och stödja samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem.

Efter utbildningen kan du arbeta med automatiserande produktionssystem för energi-, miljö- och vattenteknik, dator- och kommunikationssystem eller som elektriker.

I slutet av årskurs 1 väljer du inriktning för år 2 och 3. Varje inriktning har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval utifrån elevernas betyg i årskurs 1.

El och energi
Elever i datasal

UNDER TRE ÅR

På El- och energiprogrammet lär du dig allt från traditionellt elektrikerarbete till att förstå avancerade styrsystem, elektronikutrustning och datornätverk. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala i undervisningen och matematik ingår som en naturlig del för att lösa de uppgifter du kommer att ställas inför i ditt yrke. Du får bland annat använda installationsrum, nätverk, datorer, elektriska motorer samt automations- och robotteknik. Eftersom branschen är global så förekommer även engelska som en naturlig del i utbildningen.

FRAMTIDSmöjligheter

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att arbeta med produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du lär dig även om dator- och kommunikationsteknik samt om IT-infrastruktur och hur man dokumenterar och systematiskt går till väga med arbetsuppgifter inom ditt område. Du får även lära dig mer om att bemöta kunder, ge service och att utföra arbete på både företag och i människors hem på ett professionellt sätt. Beroende på vilka inriktning du väljer finns det ett antal yrken du kan söka efter examen, några exempel är automationstekniker, industrielektriker, IT-tekniker, webbutvecklare, elektriker, larmtekniker och driftsoperatör.

Lampkoppling
Elever installerar solpanel

högskolebehörighet

På el- och energiprogrammet finns det goda möjligheter att få grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet. Väljer du någon av inriktningarna automation, dator- och kommunikationsteknik samt energiteknik kan du välja särskild behörighet inom dina 2500 poäng. Det betyder att du går ut med examen som innehåller svenska 2, svenska 3, engelska 6 och matematik 2a. På inriktningen elteknik kan du välja till grundläggande behörighet och läsa dessa kurser som utökat program.

“Det roligaste var när man började med det praktiska och man förstod hur allting hängde ihop.”

Kevin