Entreprenörs
programmet

Om programmet

Entreprenörsprogrammet är ett ekonomiskt spetsprogram som utvecklar dig på flera plan. Programmet vilar på tre pelare: vetenskapligt förhållningssätt, entreprenörskap och livsberedskap. Dina kunskaper i entreprenörskap och ekonomi lyfts under studietiden till högskolenivå, du läser en högskolekurs vid Högskolan i Borås, samtidigt som stor vikt läggs vid samarbete, vetenskapligt skrivande och ledarskap. Är du en person som ställer höga krav på gymnasietiden och är beredd att satsa det där lilla extra? Då är detta ett program för dig.

Vad är en spetsutbildning?
Läs mera på spetsutbildningar.se

Antagningen till Entreprenörsprogrammet sker genom betyg samt ett antagningsprov där vi bland annat testar dina kunskaper i engelska och matematik. Du ska dessutom författa ett personligt brev om dig själv och skicka in ett brev från minst en referens som skriver om varför just du passar på Entreprenörsprogrammet. All information om detta går ut i februari/mars, till dig som sökt till Entreprenörsprogrammet.

Under dina tre år

Målet med Entreprenörsprogrammet är att få dig att utvecklas som människa och som entreprenör. För att utveckla din entreprenörsanda kommer du att tilldelas en kontaktperson från ett företag i regionen. Den personen kommer att vara ditt bollplank under hela din gymnasietid och du kommer även att genomföra skolprojekt som är förankrade i företaget. Det ger dig goda erfarenheter som behövs i ditt framtida arbetsliv.

Ekonomi och entreprenörskap är världsomspännande. På Entreprenörsprogrammet läser du gymnasiets mest avancerade kurs i engelska samt ytterligare ett språk. Under ditt sista gymnasieår fördjupar du ditt ekonomiska och internationella kunnande genom olika studiebesök på företag i Kalifornien, USA. Du ska dessutom förbereda dig inför kommande studier på högskolan eller universitetet. För att du ska få ett mer vetenskapligt synsätt har utbildningen ett samarbete med Högskolan i Borås och du läser en eller flera kurser på högskolenivå och får högskolepoäng.

framtidsmöjligheter

Nyfikenhet, lagarbete, kvalitet och problemlösning är kärnvärden för Entreprenörsprogrammet. Genom att delar av dina studier genomförs i projektform får du också god övning i egenskaper som krävs i ett modernt arbetsliv. Många av projekten för samman det du lär i skolan med det högskolan lär ut och de erfarenheter företagen har. Resultatet blir att du under dina tre år får djupa och avancerade kunskaper i ekonomi och entreprenörskap. Att du även kan tillämpa dem i praktisk verksamhet kommer att fördjupa din förståelse.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

“ep är extra-allt!
lite tuffare men förbereder dig väl inför högskolan”

Elev Entreprenörsprogrammet år 1

Entreprenörsprogrammet

För information om vilka kurser som ingår i denna spetsutbildning läs mera i poängplanen.