Humanistiska
programmet

Se alla inriktningar

Om programmet

Det humanistiska programmet hjälper dig att förstå dig själv och din omvärld. Du lär dig hur långt du kan komma med väl valda ord, vilken roll kulturen spelar för människor från olika länder och hur vi präglas av samhället vi växer upp och lever i.

Du studerar hur vi formas av samhället och lär dig att se sambanden mellan vår historia, vår nutid och vår framtid – med språk och kultur som utgångspunkt. Du får fördjupade kunskaper i t.ex. nutida och äldre konst och litteratur

Inriktningar på programmet

UNDER DINA TRE ÅR

Humanistiska programmet ger dig fördjupade kunskaper om människors idévärld och samhälle, med största fokus på språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Du kommer att lära dig mer om människan både idag och historiskt, lära dig mer om argumentation och dra slutsatser samt att kritiskt granska tal och text. I undervisningen får du arbeta på en mängd olika sätt, både praktiskt och teoretiskt. Du lär dig att använda dina kunskaper i verkliga sammanhang, till exempel när du diskuterar aktuella händelser och nyheter på språklektioner eller är på studiebesök som ingår i programmet. Studiernas upplägg förbereder dig väl för vidareutbildning inom språk, kommunikation, litteratur och samhällsvetenskap på högskola och universitet – både i Sverige och utomlands.

FRAMTIDSMÖJLIGHETER

Humanistiska programmet ger kunskaper om andra kulturer, språk och människor. Men framför allt öppnas världen för dig och din passion. Dina språkkunskaper gör också att du lättare kan tillgodogöra dig undervisning och kurslitteratur på andra språk, samtidigt som du ökar dina chanser att arbeta hos internationella företag. Tolk, lärare, arkeolog, historiker, samhällsvetare, polis, jurist, kulturvetare, kulturarbetare och översättare är exempel på yrken du kan söka dig till efter fortsatta studier.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Det finns viss möjlighet att läsa till för särskild behörighet genom dina Individuella kursval (200p) och beroende på vilka profilval du gör. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

“På humanistiska programmet får du en känsla av hur viktigt kultur & SPRÅK är”

Wilma Klaesson