Industritekniska programmet

GRAFISK TEKNIK & DESIGN

Om inriktningen

På den här inriktningen blir du expert på allt som gäller trycksaker, från idé till färdig produkt. Du får kunskap om hela tryckprocessen och lär dig förarbete (prepress), olika trycktekniker och den viktiga efterbehandlingen. Vi arbetar med olika material och du får lära dig vilka metoder och tekniker du ska använda dig av.

Inom utbildningen har du tillgång till prepressutrustning av bra kvalitet där du lär dig färghantering och bildbehandling med hjälp av de bästa programmen för grafiskt arbete.

Elev som skissar.
Elever på grafisk teknik och design

APL

I årskurs två går du ut på något som heter APL. Detta innebär att delar av din utbildning gör du hos ett företag. Din APL kommer vara i ca 15 veckor och är fördelad på två år, årskurs 2 och 3.

Många elever väljer att fortsätta sin praktik även efter man har gjort sina 15 veckor eftersom att man lär sig så mycket om yrket ute på företagen. Din APL-plats styrs utefter vad du är intresserad av, men två huvudspår är grafiker/originalare och tryckare. Variationen är oftast bred på de flesta arbetsplatser du kommer besöka, vilket innebär att du kommer få arbeta med båda spåren eller helt nya områden inom den grafiska branschen. Detta är din chans att skaffa dig värdefulla kontakter inför ditt kommande arbetsliv.

DET HÄR LÄSER DU

När du läser denna utbildning är det du och dina klasskompisar producera alla typer av trycksaker – från visitkort och namnbrickor till arbetskläder och skyltar. Produkt- och Maskinteknik startar i skolan, men fortsätter till stor del som arbetsplatsförlagt lärande (APL), så du får en så aktuell och bred utbildning som möjligt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Yrkesmöjligheter

Inriktningen produkt- och maskinteknik med fokus på grafisk teknik och design förbereder dig för ett jobb som originalare, grafiker, prepresstekniker eller reprooperatör på ett tryckeri.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Grafiker
Originalare

Pre-press tekniker
Reprooperatör

Elev som gör screentryck.

Bild på tryckeriet

GRAFISK TEKNIK & DESIGN

Här får du kunskaper inom reklam och kommunikation. Du studerar färglära, typografi och papperskunskap, utformar logotyper och reklamkampanjer. Detta ger dig insikt i tryckprocessen som helhet. Du studerar materiallära, trycktekniker och förarbete (prepress).

högskolebehörighet

Du kan välja att läsa till svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 som individuellt val (och en utökad kurs) för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Inriktningen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

Böcker i en bokhylla
Elev som jobbar i tryckeriet