International baccalaureate

Om programmet

International Baccalaureate Diploma Programe (IBDP) vänder sig till dig som vill ha en akademisk utmaning på internationell nivå. Undervisningen sker på engelska och utbildningen kan utformas brett mot helt olika behörigheter. Programmet har funnits i Borås sedan 2000 och är en akademisk utmaning för elever som vill satsa lite extra.

Antagningen till IB grundar sig i första hand på betyg, i andra hand på antagningsprov i engelska och matematik. Undervisningen är avgiftsfri.

Kontakta gärna IB-samordnare Martin Idehall för att få mera information.

about the programme

International Baccalaureate Diploma Programe (IBDP) is a challenging academic education which will give you both excellent breadth and depth of knowledge in a range of areas. You choose your own subjects to create your own profile and meet different university requirements. The language of instruction is English, but you can study Swedish as one of your subjects.

Not only will you become knowledgeable in a number of subjects, you will also develop critical thinking skills, communication skills, and self-management skills that will be key in your future success at university and beyond.

Our values are expressed in the IB mission statement:
The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

Admissions policy/Antagningspolicy
In this document you can read about how the admissions process works in our school.

Academic integrity policy
In this document you can read about how we work to build academic integrity.


under dina tre år

Under ditt första år läser du flera svenska nationella kurser, men undervisningsspråket är engelska. Syftet med första året är att förbereda dig inför IBDP, som alltså utgör år 2 och 3. Inför ditt andra år väljer du vilka sex ämnen du ska läsa under IBDP och som ska ingå i din examen. På detta sätt får du möjlighet att skapa en egen profil och fokusera på ett antal ämnen som intresserar dig. Att få arbeta koncentrerat med ett begränsat antal ämnen, i mindre klasser, ger en fördjupad kunskap och bättre förståelse.

your three years here

In your first year, you will study several courses from the Swedish curriculum, but the language of instruction will be English. The purpose is to prepare you for the IBDP, which is year 2 and 3. Before year 2, you choose which six subjects you want to study and be part of your IB Diploma. This means that you can create your own profile and focus on subjects that interest you.

All IB students also complete the following:

  • Theory of Knowledge. Will make you develop critical thinking.
  • Creativity, Activity, Service (CAS). Will make you develop your creativity, your physical fitness, and your social skills.
  • Extended Essay. Will make you develop research and academic writing skills.

Fewer subjects, smaller classes, and studying for final exams will give you superior depth of knowledge and understanding.  

efter gymnasiet

Du öppnar dörrarna för vidare utlandsstudier samtidigt som du har behörighet till svenska universitet och högskolor. IBDP är stimulerande på en intellektuell nivå och låter dig också växa som människa och utvecklas socialt genom planerade aktiviteter utanför skoltid (CAS).

future careers

An IB Diploma will give you access to universities both in Sweden and abroad.

Previous IB students have studied everything from medicine, dentistry, chemistry, and engineering to psychology, law, media and art.

Programmet som helhet och exempelPROFILER PÅ PROGRAMMET

ib – så kan du bygga din studieplan

IB är en utbildning som du bygger själv genom att välja kurser inom sex olika områden. Vissa läser du på standard level (SL) och andra läser du på higher lever (HL). Här kan du se utbildningens helhet, vad vi erbjuder på Sven Eriksonsgymnasiet.

I exempelprofilerna nedanför, Humanistisk, Naturvetenskaplig eller Samhällsvetenskapliga hittar du förslag på utbildningsval utifrån dina intressen. För att du ska få full inblick i denna internationella utbildning är du välkommen att kontakta oss för mera information.

IB – basic information

Inriktningen finns på:

ib – exempel på humanistisk examensprofil

Vill du fokusera på engelska, svenska och ett modernt språk? Då kan den humanistiska profilen passa dig. Om du är intresserad av språk och litteratur kan du välja tre språk och därmed få en humanistisk inriktning. Genom ditt CAS-program och val av Extended Essay kan du göra din profil ännu mera humanistiskt fokuserad.

IB – Humanities profile

Do you have a passion for language and literature? Then you can design a humanities profile. Choose English, Swedish, and another modern language in your Diploma. Design your CAS programme to include yet another language or explore your own dreams of becoming a writer. Finally, choose to write about your favourite author in the Extended Essay.

Inriktningen finns på:

Ib – exempel på naturvetenskaplig examensprofil

Kanske matematik, kemi och fysik intresserar dig? Genom olika kursval kan du skräddarsy din utbildning inom IBDP. Om du vill ha en renodlad naturvetenskaplig inriktning väljer du fysik och kemi i IB-diplomet. Dessutom kan du lägga till en biologikurs för att få full naturvetenskaplig behörighet om du vill läsa läkarprogrammet vid ett svenskt universitet. Inom ramen för ditt CAS-program kan du dessutom skapa många tillfällen för breddning eller fördjupning. Val av kurser och fördjupningsnivå gör du till år 2. Varje elev gör sin unika plan. Du kanske funderar på en internationell karriär och vill bli extra duktig på engelska, men profilera dig inom naturvetenskap?

IB – Natural Science profile

Do you dream of a career in biology, chemistry, physics or mathematics? Then the IB science profile is certainly for you. Choose Chemistry and Physics in your Diploma. Add extra biology to be eligible to study medicine at Swedish universities. Apply to Rays – For excellence and teach your classmates calculus as part of your CAS programme. Then, design your own laboratory experiment for your Extended Essay.

Inriktningen finns på:

ib – exempel på samhällsvetenskaplig examensprofil

Vill du kombinera studier i engelska, historia och psykologi? Då kan det här kurspaketet vara intressant för dig. Inför årskurs 2 skapar du din helt unika kursplan för att få en inriktning som passar dig. Målet är att du ska få grundläggande högskolebehörighet så att du kan studera vidare längre fram. Om du är intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen kan du välja att studera både historia och psykologi. Även delar av språkkurserna tar upp samhällsnära ämnen och globala frågor. Du kan dessutom välja att vara med och organisera Model UN, vårt FN-rollspel. Efter gymnasiet har du en god grund för vidare utlandsstudier samtidigt som du har behörighet för svenska universitet och högskolor. Kanske vill du arbeta utomlands eller på ett företag i Sverige som riktar sig mot utländska marknader?

IB – Social science profile

Are you fascinated by human behaviour? Do you want to know why we act the way we do? Do you want to know what the consequences of our actions have been in the past? Then you should create a social science profile and choose history and psychology in your Diploma. Help organise our annual Model UN conference and become an active member in Save the Children for CAS. Finally, write the Extended Essay about your favourite historical person.

Inriktningen finns på:

högskolebehörighet

University admission

An IB Diploma will give you eligibility to universities in Sweden and abroad. In addition, you may have to make certain choice depending on what you want to study at university. For example, if you want to study medicine in Sweden, you have to choose Chemistry and Physics in the Diploma and choose the extra biology option.

Many IB students plan to study abroad, where requirements differ greatly from school to school. We will help you make the right choices and also help you to apply.