Naturvetenskaps-
programmet

Se alla inriktningar

Om programmet

Naturvetenskapliga programmet är en teoretiskt avancerad utbildning som ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan – men i gymnasieformat – ger naturvetenskapsprogrammet kunskaper om biologi, matematik, kemi, fysik.

Du lär dig att söka förklaringar, får en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem och lär dig samtidigt att tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

Inriktningar på programmet

under dina tre år

På Naturvetenskapsprogrammet står de stora frågorna i centrum. Varifrån kommer vi? Finns det liv i universum? Hur botar vi framtidens sjukdomar? Här får du bryta ner världen i dess bestånds­delar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva. Den naturvetenskapliga utbildningen är väldigt bred och ger dig stor valfrihet i ditt framtida yrkesval. Naturvetenskapsprogrammet har två olika inriktningar, Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

FRAMTIDSMÖJLIGHETER

Den naturvetenskapliga utbildningen är väldigt bred och ger dig stor valfrihet i ditt framtida yrkesval. Du vill lägga extra fokus på dina studier och förväntar dig att hela tiden utmanas. Efter programmet har du en bra grund inför vidare studier till läkare, biomedicinare, forskare, civilingenjör, tandläkare, kemist, arkitekt, miljövetare eller veterinär.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Det finns viss möjlighet att läsa till för särskild behörighet genom dina Individuella kursval (200p) och beroende på vilka profilval du gör. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

“Letar du efter utmaningaR? På natur löser du problem!”

Arvid Paulsson