Naturvetenskaps­programmet

Natur och samhälle

Om inriktningen

Har du ett intresse för både de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga ämnena?  Då är detta rätt inriktning för dig! Här får du en bred och flexibel utbildning som ger dig en utmärkt grund att stå på för vidare studier.  Är du dessutom intresserad av idrott och fysisk aktivitet har du flera möjligheter till det här.

På profilen Miljö och hållbar utveckling kan du läsa NIU!

Tre elever laborerar.

DET HÄR LÄSER DU

Utbildningen kombinerar naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och tekniken.

EFTER GYMNASIET

Ditt mål med gymnasiet är att ha en god grund att stå på inför kommande högskolestudier. Efter gymnasiet har du en bred behörighet för universitets- och högskoleutbildningar och du har en bra grund inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen förbereder dig på en karriär inom många olika yrken så som journalist, arkitekt, polis, fysioterapeut, sjuksköterska, socionom, ekonom, jurist, tandtekniker och gymnasielärare.

PROFILER PÅ INRIKTNINGEN

ADVENTURE

Det här är en utbildning för dig som vill testa dina gränser och prova på saker du kanske aldrig gjort tidigare. Du får kunskaper i både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, samtidigt som du får röra dig en hel del i skog och mark. Du provar kajakpaddling, överlevnadsträning, klättring, skidåkning och mycket annat.

Utbildningen är i grunden naturvetenskaplig, så ämnena matematik, fysik, kemi och biologi är stående viktiga inslag i din utbildning. Andra centrala kurser på profilen är Träningslära 1 och 2 med äventyrsidrotter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att se problem ur flera vinklar och att lösa dem med hjälp av både teoretiska och praktiska kunskaper. Under utbildningen genomför du ofta uppgifter tillsammans med dina klasskamrater, något som både bidrar till en stark sammanhållning och utvecklar din samarbetsförmåga.

Vill du veta mer om adventure? Läs mer på bloggen!

Inriktningen finns på:

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta för en hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Undervisningen ger dig fördjupade kunskaper om globala resursfrågor som rör överlevnad, miljö, jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter, samtidigt som du lär dig att granska och se sambanden mellan dessa ämnen. Du får också en viktig insikt i hur lokala händelser, förhållanden och politiska beslut kan ge globala konsekvenser.

Viktiga inslag i utbildningen är ämnen och teman som behandlar olika frågor utifrån ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv, till exempel människans klimat- och miljöpåverkan och de Globala målen.

Experiment, laborationer och fältstudier är också viktiga inslag i utbildningen. Vi har som mål att samverka med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera med och ställa frågor till personer med spetskunskaper inom hållbar utveckling.

På profilen kan du kombinera studierna med din sport. Vi erbjuder NIU (Nationell idrottsutbildning) och du kan läsa mer på sidan om NIU/LIU.

Inriktningen finns på:

IDROTTSUTBILDNING, NIU

Om du antas till din idrott som NIU-elev så finns det flera olika gymnasieprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din NIU-idrott blir din fördjupning/profil på ditt valda program och att du har valt din idrott på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 400p av din kursplan på din idrott. Läs mer om NIU.

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!