Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskap

Om inriktningen

Är de klassiska naturvetenskapliga ämnena intressanta för dig? Vill fördjupa dig i dem och samtidigt få en bred gymnasieutbildning som förbereder dig för högre studier, så är inriktningen naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet den du ska välja.

DET HÄR LÄSER DU UNDER DINA TRE ÅR

Du fördjupar dig i biologi, fysik, kemi och matematik. Arbetssätten består av laborationer, fältstudier, experiment och grupparbeten. Du kommer att få kunskaper om cell- och molekylärbiologi, fysiologi, organisk kemi och kemisk jämvikt.

EFTER GYMNASIET

Efter gymnasiet har du den bredaste behörigheten för universitets- och högskoleutbildningar och du har en bra grund inom naturvetenskapliga och tekniska områden. På inriktningen Naturvetenskap läser du kurser som Biologi 1 & 2, Fysik 1 & 2, Kemi 1 & 2 och Matematik 1, 2, 3 & 4.

PROFILER PÅ PROGRAMMET

LEDARSKAP

Vill du lära dig mer om naturvetenskap, ledarskap och entreprenörskap? Då passar profilen ledarskap dig perfekt. Du som väljer profilen Ledarskap ser möjligheterna att stimulera ditt naturvetenskapliga intresse med djupgående studier inom det naturvetenskapliga området samtidigt som du kan lära dig mer om människan och hur vi fungerar tillsammans. Profilen ger dig en ökad förståelse av dig själv, hur du uppfattas av andra och hur du kan utvecklas som gruppmedlem och ledare. Utbildningen är i grunden naturvetenskaplig, så ämnena matematik, fysik, kemi och biologi är stående inslag under alla dina tre år på det Naturvetenskapliga programmet.

Du kommer ges möjlighet att utvecklas som ledare och entreprenör och bygga upp ett värdefullt kontaktnät genom att starta, driva och avveckla ett företag inom ramen för UF (Ung Företagsamhet). I projektet ingår också flera föreläsningar med framgångsrika entreprenörer i Borås samt ett nära samarbete med lokala rådgivare från näringslivet.

Inriktningen finns på:

Ett gäng elever vid ett bord.

Medicin

På profilen medicin studerar du teman som rör fysisk och mental hälsa och lär dig se sambanden som finns mellan dessa. På samma sätt studerar du sammanhangen i naturen och utvecklar din förmåga att se naturvetenskapen i ett större perspektiv. För att du ska få ut mesta möjliga av den här utbildningen är det viktigt att du har ett stort intresse för både matematik och människokroppen och dess funktioner.

Du arbetar ofta över ämnesgränserna. Kurser i till exempel biologi, kemi samt idrott och hälsa vävs delvis ihop för att du ska se sambanden mellan de faktorer som är viktiga för människans hälsa I denna utbildning studerar du bioteknik som fördjupning. Tack vare kontakter med arbetsplatser och högskolor får du dessutom värdefull erfarenhet och en viktig inblick i vardagen för människor som arbetar med medicin.

Inriktningen finns på:

Några elever som laborerar.

VETENSKAP & FORSKNING

Inom naturvetenskapen finns många olösta gåtor. De viktigaste egenskaperna för dig som väljer att studera här är att du brinner för att vara med och hitta svaren på gåtorna inom det naturvetenskapliga området. Idag är de problem som naturvetare ställs inför så omfattande att det krävs kunskaper inom såväl fysik som kemi och biologi för att lösa dem.

Under hela utbildningen kommer du att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom praktiska experiment och laborationer. Dessa genomförs inte bara i våra egna lokaler på Bäckängsgymnasiet utan kan också ske på exempelvis ett universitet. Under dina tre år på Vetenskap och forskning får du möta personer med yrkeserfarenhet inom det naturvetenskapliga området.

Inriktningen finns på:

En tavla med matteformler.

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!