Samhällsvetenskaps-
programmet

Se alla inriktningar

Om programmet

Vill du förändra? Studera psykologin bakom hur vi människor tänker och agerar, lär dig se världen i ett större perspektiv och få kunskaperna som krävs för att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i.

Du får läsa kurser som rör psykologi, demokrati, kommunikation, historia, politik, miljö och etik. Undervisningen är omväxlande och du får testa många olika arbetsmetoder för att utveckla din studieteknik. För att förbereda dig för fortsatta studier och ge dig verklig erfarenhet av det samhällsvetenskapliga området samarbetar programmet med högskolor, universitet, företag och organisationer.

Inriktningar på programmet

UNDER DINA TRE ÅR

Vill du lära dig mer om människors agerande? Tycker du det är intressant att förstå varför människor agerar på olika sätt i olika situationer? Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö med syftet att öka förståelsen kring hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Du får kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper med hjälp av digitala verktyg och medier.

FRAMTIDSMÖJLIGHETER

Du har förfinat din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Det innebär att du kan uttrycka dig varierande på framför allt svenska och engelska. Du har vidareutvecklat din samarbetsförmåga, kreativitet och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Beroende på vilken inriktning du väljer finns det ett antal högskole- och universitetsutbildningar att välja efter examen. Kanske funderar du på att studera vidare till lärare, psykolog, journalist, marknadsförare, statsvetare eller socionom?

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Det finns viss möjlighet att läsa till för särskild behörighet genom dina Individuella kursval (200p) och beroende på vilka profilval du gör. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

Uniformerade proffs presenterar sig för en klass elever

“Intressanta kurser och peppande lärare som fick mig att sluta se mina drömmar som bara drömmar och istället som mål!”

Petter Löfgren