Samhällsvetenskaps­programmet

Beteendevetenskap

Om inriktningen

Tycker du att studier av människan är särskilt intressant? Vill du diskutera och analysera varför människor agerar som de gör i olika situationer? Inriktningen fokuserar på olika typer av samarbeten och över din och andras roll i gruppen. Du lär dig vad som utmärker en bra ledare och hur en grupp och dess medlemmar påverkas av ledarskapet och av varandra.

Du fördjupar din kunskap om människors utveckling och samspel i olika sammanhang och ger dig en förståelse för vårt agerande som individer och gruppmedlemmar.

DET HÄR LÄSER DU

Du får fördjupade kunskaper inom ledarskap och organisation, kommunikation, psykologi, samhällskunskap och sociologi. Under utbildningen kommer du att få samarbeta på olika sätt i klassrummet och också reflektera över din och andras roll i gruppen.

EFTER GYMNASIET

Kanske vet du redan nu att du vill arbeta med människor i framtiden? Inriktningen ger dig en god grund för vidare studier och yrken som kan intressera dig som läser inriktningen Beteendevetenskap kan vara polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare. Efter gymnasiet är du väl förberedd för högre studier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.

Tjej som sitter vid dator
Foto på tjänsteman inom Tullverket

PROFILER PÅ INRIKTNINGEN

UNIFORMSYRKEN

Vill du lära dig mer om människors agerande i grupper och samhället i stort? Då är profilen Uniformsyrken något för dig!

Här får du öka din förståelse för människors utveckling, socialisation och samspel. Inom profilen läser du samhällsvetenskapliga ämnen med inriktning mot beteendevetenskap, som pedagogiskt ledarskap, psykologi, sociologi och kommunikation. Stort fokus läggs på idrott och hälsa för att förbereda dig för de fysiska och teoretiska krav som ställs för att kunna bli antagen till utbildningar inom respektive uniformsyrke.

Utbildningen har ett nära samarbete med Försvarsmakten, Polisen, Tullverket m.fl. för såväl gästföreläsningar, studiebesök och övningar.

Kan läsas som NIU – nationell idrottsutbildning.

Profilen finns på:

Representanter från blåljusyrken står framför en klass

BETEENDEVETENSKAP

För att få ut mesta möjliga av undervisningen under profilen Beteendevetenskap så behöver du ha ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. I olika ämnesövergripande teman arbetar vi med frågor som hur vi lär, utvecklas, påverkar och leder andra. Inför ditt tredje år får du välja ett av fördjupningsområdena ledarskap och påverkan, hälsa och omsorg, rättspsykologi, kriminologi eller etnicitet och kulturmöten.

Gymnasieskolan samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera och ställa frågor till personer med yrkeserfarenhet från det beteendevetenskapliga området.

PROFILEN finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

Elever i klassrum