Samhällsvetenskaps­programmet

Medier, journalistik & kommunikation

Om inriktningen

Inriktningen “Medier, journalistik och kommunikation” vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället och hur vi påverkas av den information som vi möter påverkar oss. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du kommer lära dig att använda språket som kommunikationsmedel genom olika tekniker som bild, ljud och text.

DET HÄR LÄSER DU

På inriktningen studerar du och lär dig mer om journalistik, medie- och textproduktion, samhällskunskap, retorik och psykologi. Här lär du dig de praktiska grunderna i att kommunicera via text, bild och film genom olika mediatekniker. Samtidigt får du en djupare förståelse för hur samhället påverkar innehållet i medierna. Du kommer att skapa och leda olika projekt från idé till färdig produkt där tidningar, informationskampanjer och filmer är några exempel.

EFTER GYMNASIET

Efter avslutad utbildning har du med dig en bred behörighet inför framtida studier. Dina kunskaper inom samhällsvetenskapliga ämnen och media gör dig väl förberedd inför vidare studier till yrken som till exempel kommunikatör, journalist, författare och marknadsförare.

PROFILER PÅ INRIKTNINGEN

Medier, journalistik och kommunikation

På den här profilen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och en vilja att beskriva och påverka samhället genom ditt arbete. Du lär dig att använda språket som ett hjälpmedel för att analysera och informera om företeelser i världen, både i tal och skrift. Du får både praktiska och teoretiska färdigheter i kommunikation, skrivande, reklam, journalistik och skönlitteratur. Under utbildningens gång lär du dig att fånga läsarens intresse genom olika texttyper samt andra medieformer.

Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser där man arbetar med kommunikation. Under din studietid träffar du både författare och journalister i olika skrivprojekt, samt producerar olika typer av bild, tex och film.

PROFILEN finns på:

Två elever fikar.

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!