Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskap

Om inriktningen

Har du ett intresse av politik, samhällskunskap och historia? Lär du dig mer om vårt samhälle och om människors livsvillkor. Du fördjupar din förståelse genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen mot samhällsvetenskap kommer ge förståelse för hur olika samhällen har vuxit fram och hur de fungerar idag.

DET HÄR LÄSER DU

Under inriktningen läser du kurser som Geografi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 & 3.

EFTER GYMNASIET

Om du känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter är detta profilen för dig. Du får tänka kritiskt, analysera och reflektera kring samhällsfrågor utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Inriktningen ger dig en god grund att stå på inför högskolestudier.

PROFILER PÅ INRIKTNINGEN

DEMOKRATI & VÄRLDEN

Profilen är utformad för dig som är intresserad av samhällsfrågor, samarbete över nationsgränser och möten med andra kulturer. Undervisningen ger dig stor insikt i internationella frågor och utvecklar din förmåga att debattera och argumentera för dina åsikter. Du får tänka kritiskt, analysera och reflektera kring samhällsfrågor utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv och du får fördjupad kunskap inom områden som jämställdhet, rasism, makt och inflytande.

Du får också chansen att delta i olika internationella sammanhang – vi är bland annat partnerskola till European Youth Parliament (EYP) och Amnesty – och du får vara med och planera och genomföra den årligen återkommande demokrativeckan på Bäckäng. Programmet ger dig bred behörighet till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskole- och universitetsnivå, såväl i Sverige som globalt. Du lägger grunden för att söka dig till yrken som statsvetare, jurist eller politisk rådgivare men även till yrken som lärare, socionom, journalist och kommunikatör.

PROFILEN finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

”Vill du förstå världen ur ett större perspektiv? Sök samhäll!

Elev på Samhällsvetenskapsprogrammet