Teknik - Spets

Om programmet

Teknik – Spets är ett tekniskt spetsprogram som utvecklar dig på flera plan där fokus ligger på systemutveckling och ingenjörskunskap. Kombinationen av grundkurser i teknik och ekonomi tillsammans med matematik ger en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistiska system och flöden. Dina kunskaper fördjupas under år 3 med hjälp av specialiseringskurser inom teknik, ekonomi och programmering. Som elev förväntas du vilja satsa lite extra på dina studier och under studietiden läser du 7,5 högskolepoäng vid Högskolan i Borås vilket ger fördel vid vidare studier.

Vad är en spetsutbildning?
Läs mera på spetsutbildningar.se

Antagning till Teknik – Spets sker genom betyg och en intervju. Du ska ha Teknik Spets som första eller andrahandsval i din ansökan för att bli kallad till intervju.

under dina tre år

Kärnan i utbildningen, logistiska system, är inte bara en lokal angelägenhet, den är världsomspännande. Utbildningens andra år ger dig breda kunskaper inom systemutvecklingens olika delar och faser, med tonvikt datahantering och grundläggande programmering. Under det tredje året fördjupas dessa kunskaper genom specialiseringskurser inom teknik, programmering, och företagande. Därför arbetar du under studietiden mot både lokala och internationella företag. Målet är att du under dina tre år ska få en bred grund att stå på inom systemutveckling och logistik både ur ett lokalt samt ett internationellt perspektiv genom en resa till USA.

framtidsmöjligheter

Utbildningens centrala karaktärsområden, logistik, systemutveckling och ingenjörskunskap har grund i både teknik och ekonomi. Utbildningen ger dig behörighet och kunskaper för vidare studier som exempelvis systemutvecklare och systemvetare men också för industriell ekonomi, civilingenjör eller civilekonom. Den kompetens du får på programmet efterfrågas stort i näringslivet idag och därför är framtidsmöjligheterna många. Du ges dessutom behörighet  att studera till gymnasieingenjör inom mjukvaruprogrammering för att ytterligare bredda och fördjupa dina kunskaper inför framtiden.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

teknik – spets

För information om vilka kurser som ingår i denna spetsutbildning läs i poängplanen nedan.

Inriktningen finns på: