Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

Om inriktningen

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper inom design och produktutveckling. Du får kunskaper om form, funktion och konstruktion. Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du kommer också lära dig behandla designprocess och designmetodik.

Dessutom övas du på hur du projektleder, inom projektstyrning och teknisk dokumentation samt kunskaper om olika sätt att skydda innovationer.

det här läser du

inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i design och produktutveckling. Våra lärare har en gedigen kunskap och hjälper dig att utveckla din kreativitet och väcker din nyfikenhet för design, färg, form och kommunikation. Under utbildningen får du arbeta praktiskt samt får tillgång till aktuella programvaror som används i arbetslivet.

efter gymnasiet

Du kommer att arbeta med din färg- och formkänsla men också med att lösa problem och öva upp din kreativa förmåga. Även om en arkitekt, designer och formgivare idag i huvudsak arbetar digitalt kommer du även få kunskaper i att till exempel skissa för hand.

design och produktutveckling

För information om vilka kurser som ingår i denna inriktning, läs mera i poängplanen. Inriktningen väljer du inför år 2. Välj först Teknikprogrammet.

Inriktningen finns på:

PROFIL PÅ PROGRAMMET

spelutveckling

Denna profil vänder sig till dig som är intresserad av att studera i en kreativ och utmanande miljö. Inriktningen passar dig som vill studera programmering, design och digitalt skapande. Utbildningen fokuserar mycket på konstruktion och utveckling av spel och det digitala berättandet från idé till färdig produkt. Den svenska spelindustrin är en växande exportnäring där marknaden efterfrågar utbildad kompetens. Under utbildningen kommer du att få möta och pröva olika roller inom branschen, det kan vara som programmerare, grafiker eller designer. Du kommer under studieåren att få lära dig att skapa berättelser, arbeta i och leda projekt, programmera samt designa och skapa virtuella miljöer. Du kommer att få möta branschen genom exempelvis studiebesök och studieresor.

Du önskar denna profil i ditt gymnasieval när du söker Teknikprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet.

profilen finns på:

”Teknikprogrammet är teoretiskt men vi får också mycket allmän och praktisk kunskap inför framtiden”

Elev Teknikprogrammet år 3

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!