Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Om inriktningen

Vill du arbeta med programmering? Är du intresserad av digital kommunikation? Då kan inriktningen Informations- och medieteknik vara något för dig. Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du kommer lära dig att behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Du utvecklar dina kreativa sidor genom olika aktuella programvaror och får kunskaper i hur du skapar appar.

det här läser du

Du läser programmering, webbserverprogrammering, webbutveckling samt dator- och nätverksteknik.

efter gymnasiet

Efter gymnasiet kan du börja arbeta, men utbildningen ger dig framförallt behörighet till vidarestudier. Inriktningen ger dig en bra grund för utbildningar inom informations- och medieteknik och med rätt fördjupningskurser blir du även behörig till olika ingenjörsutbildningar.

informations- och medieteknik

För information om vilka kurser som ingår i denna inriktning, läs mera i poängplanen. Inriktningen väljer du inför år 2. Välj först Teknikprogrammet.

Inriktningen finns på:

PROFIL PÅ PROGRAMMET

spelutveckling

Denna profil vänder sig till dig som är intresserad av att studera i en kreativ och utmanande miljö. Inriktningen passar dig som vill studera programmering, design och digitalt skapande. Utbildningen fokuserar mycket på konstruktion och utveckling av spel och det digitala berättandet från idé till färdig produkt. Den svenska spelindustrin är en växande exportnäring där marknaden efterfrågar utbildad kompetens. Under utbildningen kommer du att få möta och pröva olika roller inom branschen, det kan vara som programmerare, grafiker eller designer. Du kommer under studieåren att få lära dig att skapa berättelser, arbeta i och leda projekt, programmera samt designa och skapa virtuella miljöer. Du kommer att få möta branschen genom exempelvis studiebesök och studieresor.

Du önskar denna profil i ditt gymnasieval när du söker Teknikprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet.

profilen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!