Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

Om inriktningen

Vill du koppla samman matematik, teknik och fysik? Då kan inriktningen vara något för dig. Utbildningen omfattar kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Inriktningen teknikvetenskap ger dig en bred behörighet för fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska områden.

det här läser du

Utbildningens fokus ligger på matematik, kemi, biologi, bioteknik och fysik. Du övas i att tänka utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt och resonera logiskt.

efter gymnasiet

Din förmåga till analys kommer att utvecklas, din kreativitet och förmåga att lösa problem och ta initiativ. Efter gymnasiet har du en bra grund för universitets- och högskoleutbildningar. Inriktningen ger dig särskild behörighet till teknik högskola och du kan söka vidare till ingenjörsutbildningar.

”Teknikprogrammet blev rätt för mig – jag gillar matte och utmaningar”

Elev Teknikprogrammet år 3

teknikvetenskap

För information om vilka kurser som ingår i denna inriktning, läs mera i poängplanen. Inriktningen väljer du inför år 2. Välj först Teknikprogrammet.

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!