APL
Arbetsplatsförlagt lärande

MINST 15 VECKOR PÅ EN ARBETSPLATS

APL är en förkortning av Arbetsplatsförlagt lärande och innebär att en del av din gymnasieutbildning sker direkt på en eller flera arbetsplatser. Det är för många ett bättre sätt, att kombinera teoretisk och praktisk inlärning för att lära sig ett yrke. APL innebär att du är ute på en arbetsplats minst 15 veckor under gymnasieutbildningen.

Under din APL har du alltid en erfaren handledare vid din sida som hjälper dig och du har dessutom kontakt med dina lärare så att du ständigt utvecklas. Du följer arbetsplatsens eller din handledares arbetstider vilket kan innebära oregelbundna arbetstider. Både tidiga mornar, sena kvällar och helger kan förekomma, beroende på vilken bransch du utbildas inom.

PRAKTISERA DITT BLIVANDE YRKE

APL ger dig chansen att omsätta både dina teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetsplats. Den tid du är ute på APL utbildas du på företaget eller verksamheten av yrkeskunniga proffs. Att vara ute på en arbetsplats under gymnasietiden är ett fantastiskt sätt för dig att lära dig mer om yrket och knyta kontakter inför framtiden. Du blir duktig inom ditt kommande yrke och kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Dessutom ökar chanserna att få sommarjobb mellan terminerna.

Om du väljer att gå ett gymnasieprogram som lärling innebär det att du är minst 50 % av din totala skoltid på APL.


program med apl

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Trepartssamtal på lärlingsplats
Frisör hjälper ung anställd elev.