Austismspecifikt stöd

Vad gäller för mig?

Du som behöver en individuellt anpassad studiemiljö kan få särskilt stöd av Borås Stad. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt program eller ett programinriktat val på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Stödet är anpassat för dig med behov av autismspecifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, god förberedelse och extra studiestöttning.

Har du behov av stöd inom stödverksamheten?

Kontakta samordnare på stödverksamheten
Tiina Eliasson, 0721-60 08 58