Anpassad gymnasieskola

Om anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan byter namn den 2 juli 2023 och ändras till Anpassad gymnasieskola. Det är en egen skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning och det är din hemkommun som beslutar om du tillhör målgruppen för denna skolform.

I anpassad gymnasieskola går du under 4 år och det finns flera olika program att välja på. De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att du ska klara arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket är praktik på en arbetsplats. Många elever blir även lärlingar och är då ute minst halva sin studietid på en arbetsplats. På det individuella programmet finns stora möjligheter att anpassa innehållet efter just dina förutsättningar och behov.

Anpassad gymnasieskola ger dig en god förutsättning för kommande yrkesliv, meningsfull sysselsättning eller fortsatta studier. När du har gått klart din utbildning får du ett gymnasiebevis där det står vilka kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan.

Ansökan till anpassad gymnasieskola hittar du på boras.se

Elev som står vid en truck

Nationellt program, Hälsa, vård och omsorg

På detta program får du lära dig att arbeta med människor, vilket innebär att du får arbeta inom fritidsverksamhet, förskola och med äldre personer. Du kan exempelvis hjälpa dem med hushållsarbete, att städa och vara ett fint stöd för dem både hemma och när de är ute på aktiviteter.

Du lär dig bland annat att laga god och hälsosam mat, hushållsarbete, att planera och genomföra aktiviteter med både barn och äldre personer. Under dina 4 år på gymnasiet får du dessutom möjlighet till minst 22 veckors APL, vilket står för arbetsplatsförlagt lärande, då du kan pröva på flera olika yrken och arbetsuppgifter för att se vad som passar dig bäst och vad du trivs med mest.


Exempel på ämnen du läser

Friluftsliv
Idrott och hälsa
Matlagning

Service och bemötande
Svenska
Vård och omsorg

programmet finns på:

Någon tvättar en bil

Nationellt program, fordonsvård och godshantering

Programmet fordonsvård och godshantering passar dig som är intresserad av fordon, lager och godshantering. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper och​ utvecklar dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. ​Fordonsservice, däckbyten och biltvätt är exempel på praktiska arbetsuppgifter inom fordonsvård. Lagerarbete, lastning och lossning, hantering av varor och gods är praktiska arbetsuppgifter inom godshantering och inom utbildningen får du även möjlighet att ta truckkort (TLP10).

Utbildningen ska även utveckla din förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi. ​Dessutom övar vi mycket på service och bemötande, social kompetens samt kundkontakt för att du ska känna dig bekväm tillsammans med kunder och kollegor.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Inriktningen passar dig som vill jobba med däck, tvätt och rekond, lagerhantering eller i butik. Utbildningen innehåller många praktiska kurser, men även teori så att du får en bra grund för ditt yrkesliv. Efter utbildningen har du chans att fortsätta jobba på till exempel däckverkstad, fordonsverkstad, rekondfirma, i affär eller på lager.

Däckmontör
Rekondare
Mekaniker

Lagerarbetare
Butikspersonal

PROGRAMMET FINNS PÅ

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du får du fördjupade yrkeskunskaper samt en yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Många av våra elever blir​​ lärlingar​ och har då en stor del av sin utbildning ute på företag.

Nationellt program, fastighet, anläggning och byggnation

Programmet Fastighet Anläggning och Byggnation passar dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader ute och inne. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper och utvecklar dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och underhåll av utemiljöer, måleriarbeten och reparationer av byggnader. Du kan också arbeta med underhåll eller markarbeten i utomhusmiljöer. En stor del av utbildningen är utomhus. 

Utbildningen utvecklar din förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter och lösa problem som uppstår under arbetets gång. Du får lära dig att använda och vårda olika  verktyg och vi övar på service, bemötande och kundkontakt för att stärka din sociala kompetens så du känner dig bekväm med både kunder och kollegor.


Exempel på arbete efter gymnasiet

Programmet passar dig som vill jobba med vaktmästeri, underhåll av parker, kyrkogårdar eller kanske friluftsgårdar. Utbildningen innehåller många praktiska kurser, men även teori som lägger en bra grund för ditt kommande yrkesliv. Efter utbildningen har du chans att fortsätta jobba med till exempel vaktmästeri, trädgårdstjänster eller markanläggning

Vaktmästare
Grönytearbetare

Målare
Anläggare

PROGRAMMET FINNS PÅ

Byggelev som mäter

nATIONELLT PROGRAM, ESTETISKA VERKSAMHETER

Om du tycker om att skapa och uttrycka dig genom text, musik, dans, teater eller bild är detta ett program för dig. Här får du utveckla din kreativitet, dina praktiska färdigheter och din förmåga att använda digitala verktyg. Du kommer att lära dig spela olika instrument, sjunga och dansa, spela teater och fotografera. 

Du läser programmet under 4 år och har möjlighet till minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får pröva på flera olika yrken och arbetsuppgifter för att se vad som passar dig bäst.


Efter gymnasiet

Det du lär dig under programmet kan du använda i arbete till exempel i olika fritidsverksamheter eller inom ett estetiskt område. Programmet är också en bra grund om du vill studera vidare på folkhögskola.

Programmet finns på:

Nationellt program, ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Det här är programmet för dig som vill arbeta inom service och som trivs i mötet med andra människor. Under utbildningen får du lära dig bland annat om försäljning, kundservice och varuhantering. 

Du läser programmet under 4 år och har möjlighet till minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får pröva på flera olika yrken och arbetsuppgifter för att se vad som passar dig bäst. 


Exempel på yrken efter gymnasiet

Varulager
Administration

PROGRammet finns på:


Försäljning
Service


nATIONELLT program, hotell, restaurang och bageri

Detta program passar dig som tycker om att baka och laga mat. Här kommer du vässa dina kunskaper inom matlagning och bakning och få lära dig hur man lägger upp maten och serverar. Du får också utbildning inom kundservice och hur man tar hand om kunder och gäster. 

Under utbildningens gång, som pågår under 4 år, har du möjlighet till minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får pröva på flera olika yrken och arbetsuppgifter för att se vad som passar dig bäst.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Hotell
Restaurang

PROGRammet finns på:


Storkök
Bageri


nationellt program, samhälle, natur och språk

Är du intresserad av hur människor levde förr och hur samhället ser ut idag? På det här programmet får du chansen att lära dig mycket om samhället, demokrati- och miljöfrågor. Dessutom utvecklar du ditt språk genom att läsa och diskutera litteratur. Ämnen som svenska och engelska, studerar du under hela utbildningen eftersom det är något du har stor nytta av i framtiden.  

Du läser programmet under 4 år och har möjlighet till minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får pröva på flera olika yrken och arbetsuppgifter för att se vad som passar dig bäst.


Efter gymnasiet

Detta program är en bra grund för dig som vill fortsätta att studera på folkhögskola.

PROGRammet finns på:Individuellt program

Det individuella programmet vänder sig till de elever som läst ämnesområden.

Utbildningen innehåller sex ämnesområden som alla elever läser under fyra år.

Elevernas kunskapsutveckling bedöms utifrån två nivåer: grundläggande nivå och fördjupad nivå. Utbildningen skapar goda förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen och för fortsatta studier. Skolan lägger stor vikt vid att öka elevens kommunikativa förmåga. Efter avslutad utbildning får eleven ett gymnasiebevis.


Exempel på ämnen du läser

Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa
Hem och konsumentkunskap

Individ och samhället
Språk och kommunikation
Natur och miljö

Programmet finns på:

Elev som kör truck
Elev som klipper gräs

Vill du veta mer om anpassad gymnasieskolan?

Välkommen att kontakta Kristina Brink, gymnasiechef, Anette Lundgren, rektor Sörmarksgatan eller Carina Edvinsson rektor på Berglsena och Viared.

Bergslenagymnasiet

Kristina Brink
Gymnasiechef
kristina.brink@boras.se

Sörmarksgatan

Anette Lundgren
Rektor
anette.a.lundgren@boras.se

Bergslena & Viared

Carina Edvinsson
Rektor
carina.edvinsson@boras.se