Nationell gymnasie­utbildning

nationell gymnasieutbildning


Drömmer du kanske om att bli konditor, svetsare eller egen företagare? På våra gymnasieskolor finns många gymnasieprogram med olika struktur och upplägg. Detta ger dig stora valmöjligheter nu när du ska börja gymnasiet. För att bli antagen på ett nationellt program måste du ha godkända betyg från grundskolan.

I Borås finns också en en internationell utbildning som är välkänd över hela världen. International Baccalaureate Diploma Programe.

Tänk på att du kan få grundläggande högskolebehörighet på alla våra program. På några program kan du även få särskild behörighet. För att få veta mer kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.