Ekonomiprogrammet

Se alla inriktningar

Om programmet

Funderar du på en karriär inom ekonomi? Är du bra på att organisera, engagera och inspirera andra? Gillar du matematik? Då är det här utbildningen för dig! Ekonomiprogrammet ger dig en god grund för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik, men också för andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi tränar oss i affärsmässigt tänkande och entreprenörskap samt arbetar med projekt i samarbete med näringslivet.

Programmet har två inriktningar och flera fördjupningar. När du ansöker till Ekonomiprogrammet ska du önska vilken inriktning du helst vill gå: Ekonomi eller Juridik. Inriktningen gäller för år 2 och 3. Varje inriktning har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än platser görs ett urval utifrån elevernas betyg i årskurs 1. 

Programmet går att läsa som idrottsutbildning NIU eller LIU.

Inriktningar på programmet

Ekonomi

Kan läsas som idrottsutbildning NIU/LIU

juridik

Kan läsas som idrottsutbildning NIU/LIU

under dina tre år

Ekonomiprogrammet ger dig en bred kunskapsbas och utvecklar dig inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa lagar och rättsregler på konkreta situationer. Dessutom arbetar du med projekt i samarbete med näringslivet. Du kan även driva ett eget företag under gymnasieutbildningen genom samarbete med Ung Företagsamhet.

framtidsmöjligheter

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en bred kunskapsbas för fortsatta studier. Ekonomer behövs inom alla branscher och personer med ekonomisk utbildning samt med kunskaper i marknadsföring, försäljning, redovisning, juridik och ledarskap är eftertraktade på arbetsmarknaden. Oavsett huvudämnet och profilinriktningen får du många spännande valmöjligheter efter avslutade studier.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Det finns viss möjlighet att läsa till för särskild behörighet genom dina Individuella kursval (200p) och beroende på vilka profilval du gör. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.

“Välj inte gymnasieprogram efter dina kompisar – du skaffar dig många nya vänner här!”

Elev Ekonomiprogrammet år 3