Idrottsutbildningar niu och liu

Kombinera dina gymnasiestudier med din Idrott – niu eller liu?

I Borås Stad kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du en ansökan till idrottsutbildningen separat, enligt datum och i tid, olika för varje idrott. Ansökan till din idrott sker oftast under hösten. Det är viktigt att du har koll på dina ansökningstider!

Du kan inte gå en idrottsutbildning utan att du först har blivit antagen till ett gymnasieprogram. Din behörighet och dina betyg är grunden för att antas till gymnasieskolan.

NIU – Nationell idrottsutbildning är för dig som satsar mot en professionell karriär inom din idrott. Du kommer att ha tre morgonträningar varje vecka. 400 poäng i din kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

LIU – Lokal idrottsutbildning är för dig som satsar på din idrott i ett mera lokalt perspektiv. Du kommer att ha en eller två morgonträningar varje vecka. 200 poäng i sin kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

vilka program kan du läsa som niu?

Om du antas till din idrott som NIU-elev så finns det flera olika nationella gymnasieprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din NIU-idrott blir din fördjupning/profil på ditt valda program och att du har valt din idrott på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 400 poäng av din kursplan på din idrott.


idrotter NIU

Basket
Fotboll
Friidrott
Futsal

Golf
Innebandy
Simninggymnasieprogram niu

Barn- och fritidsprogrammet
Almåsgymnasiet
Sven Eriksonsgymnasiet

Ekonomiprogrammet
Sven Eriksonsgymnasiet

Försäljnings- och serviceprogrammet
Almåsgymnasiet

Hantverksprogrammet
Almåsgymnasiet

Hotell- och Turismprogrammet
Almåsgymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet
Bäckängsgymnasiet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Almåsgymnasiet (efter kontakt och beslut av rektor)

Samhällsvetenskapsprogrammet
Viskastrandsgymnasiet

Teknikprogrammet
Sven Eriksonsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet
Almåsgymnasiet

vilka program kan du läsa som liu?

Om du antas till din idrott som LIU-elev så finns de flera olika nationella gymnasieprogram och några introduktionsprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din LIU-idrott kommer att finnas på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 200 poäng av din kursplan.


idrotter liu

Bordtennis
Discgolf
Fotboll
Friidrott
Futsal
Fysisk träning*
Golf
Gymnastik (trupp)
Innebandy

*endast Barn- och fritidsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet

Ishockey
Handboll
Konståkning
Längdskidåkning
Padel
Simning
Tennis


gymnasieprogram liu

Barn- och fritidsprogrammet
Almåsgymnasiet
Sven Eriksonsgymnasiet

Ekonomiprogrammet
Sven Eriksonsgymnasiet

Försäljnings- och serviceprogrammet
Almåsgymnasiet

Hantverksprogrammet
Almåsgymnasiet

Lärling
Almåsgymnasiet (efter kontakt och beslut av rektor)

Hotell- och turismprogrammet
Almåsgymnasiet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Almåsgymnasiet

Teknikprogrammet
Sven Eriksonsgymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet
Almåsgymnasiet

Introduktionsprogram IMV
Almåsgymnasiet
Sven Eriksonsgymnasiet

hur ansöker jag till NIU?

Steg 1 – Ansök idrottsutbildning NIU
Sök din idrott via ditt specialförbund. Information om ansökan och datum finns på varje förbunds hemsida. Gå in här för att göra din ansökan: friidrott , fotboll och futsal , golf , innebandy, simning och basket. Det kan vara olika sista ansökningsdatum för varje förbund, men oftast den 1 december.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. All information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Uttagning i idrotten
Lärarna för varje idrott samlar underlag och tar beslut om vilka som ska antas till idrottsutbildningen. Skulle du inte bli antagen till NIU får du inte per automatik en LIU plats, utan måste aktivt söka information och göra ansökan till LIU.

Steg 4 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen till ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, då har du en plats på NIU.

hur ansöker jag till liu?

Steg 1 – Ansökan till LIU
För alla idrotter, fyll i ansökningsformuläret till LIU senast 1 februari 2023 (ansökan öppnar 7 januari). Det går endast att söka en LIU-idrott.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som alla övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. All information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen på ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, har du en plats i LIU-idrotten. Besked om antagning till LIU-idrotten meddelas via mail i augusti.

OBS! Varje LIU-idrott har ett begränsat antal platser. Söker fler elever en LIU-idrott än antalet platser, tillämpas urval enligt betyg. Detta göras efter skolstart (i augusti) för det är först då när vi vet hur många elever som tackat ja och påbörjat sin utbildning. Det gör att en elev som blir antagen till sitt gymnasieprogram kanske inte blir antagen till sin LIU-idrott.

om din idrott inte finns med?

Har du en idrott som inte finns i vår planering idag? Alla idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) är möjliga under förutsättning att din förening kan bedriva dagtidsträning två tillfällen i veckan under måndag, onsdag eller fredag morgon med utbildad instruktör. Kontakta tf biträdande rektor Martin Gustafsson på Sven Eriksonsgymnasiet för samtal och besked kring huruvida det är möjligt att utöka utbudet med din idrott.

frågor?

Har du frågor kring undervisningen i Borås Stads Nationella- eller Lokala idrottsutbildningar t ex innehåll, upplägg eller schema? Kontakta samordnare Magnus Hellman Driessen på Sven Eriksonsgymnasiet.

Har du övergripande verksamhetsfrågor gällande Borås Stads Nationella- eller Lokala idrottsutbildningar t ex antagning, personal eller anläggningar? Kontakta Tf biträdande Rektor Martin Gustafsson på Sven Eriksonsgymnasiet.

söker du från annan kommun?

Viktigt för dig som söker till LIU från kommun utanför Sjuhärad! Lokal idrottsutbildning vänder sig i första hand till sökande från kommuner i Sjuhärad. Sökanden utanför vårt samverkansområde erbjuds i regel plats i andra hand, efter att alla förstahandssökanden tilldelats platser. För mera information om detta kontakta Antagningsenheten Sjuhärad.