niu och liu

Idrottsutbildningar
niu eller liu?

I Borås Stad kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du en ansökan till idrottsutbildningen separat, enligt datum och i tid, olika för varje idrott. Ansökan till din idrott sker oftast under hösten. Det är viktigt att du har koll på dina ansökningstider!

Du kan inte gå en idrottsutbildning utan att du först har blivit antagen till ett gymnasieprogram. Din behörighet och dina betyg är grunden för att antas till gymnasieskolan.

NIU – Nationell idrottsutbildning är för dig som satsar mot en professionell karriär inom din idrott. Du kommer att ha tre morgonträningar varje vecka. 400 poäng i din kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

LIU – Lokal idrottsutbildning är för dig som satsar på din idrott i ett mera lokalt perspektiv. Du kommer att ha en eller två morgonträningar varje vecka. 200 poäng i sin kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

vilka program kan du läsa som niu?

Om du antas till din idrott som NIU-elev så finns det flera olika nationella gymnasieprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din NIU-idrott blir din fördjupning/profil på ditt valda program och att du har valt din idrott på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 400 poäng av din kursplan på din idrott.


idrotter NIU

Basket
Fotboll
Friidrott
Golf

Innebandy
Ridsport
Simning
Gymnastik (trupp)


gymnasieprogram niu

vilka program kan du läsa som liu?

Om du antas till din idrott som LIU-elev så finns de flera olika nationella gymnasieprogram och några introduktionsprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din LIU-idrott kommer att finnas på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 200 poäng av din kursplan.


idrotter liu

Basket
Bordtennis
Fotboll
Friidrott
Futsal
Fysisk träning*
Golf
Gymnastik (trupp)

*endast Barn- och fritidsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet

Innebandy
Ishockey
Handboll
Judo
Konståkning
Längdskidåkning
Rodd
Simning
Tennis


gymnasieporgram liu

hur ansöker jag till NIU?

Steg 1 – Ansök idrottsutbildning NIU
För friidrott, golf, innebandy och simning gäller: sök via ditt specialförbund. OBS! olika datum enligt varje förbund.
För fotboll söker du genom att fylla i ansökan på denna sida senast 1 december.
För basket, ridsport eller gymnastik(trupp) söker du direkt till via ansökningsformulär senast 1 december.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. All information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Uttagning i idrotten
Instruktörerna för varje idrott samlar underlag och tar beslut om vilka som ska antas till idrottsutbildningen. Du får besked via brev, någon gång under andra hälften av januari, huruvida du är antagen på din idrottsansökan. Skulle du inte bli antagen kan du istället söka till LIU.

Steg 4 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen till ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, då har du en plats på NIU.

hur ansöker jag till liu?

Steg 1 – Ansökan till LIU
För alla idrotter (utom Fysisk träning), fyll i ansökningsformuläret till LIU senast 15 februari 2021.
För ansökan LIU Fysisk träning (endast Barn- och fritidsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet) fyll i ansökningsformulär LIU Fysisk träning senast 15 februari 2021.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som alla övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. Alla information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Uttagning i idrotten
Instruktörerna för varje idrott samlar material och tar beslut om vilka som ska antas till idrottsutbildningen. Om du INTE antas till idrottsutbildningen LIU så får du besked om detta före den 15 april.

Steg 4 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen på ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, då har du en plats på LIU.

om din idrott inte finns med?

Har du en idrott som inte finns i vår planering idag? Alla idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) är möjliga under förutsättning att din förening kan bedriva dagtidsträning två tillfällen i veckan under måndag, onsdag eller fredag morgon med utbildad instruktör. Kontakta rektor Anders Nilsson på Sven Eriksonsgymnasiet för samtal och besked kring huruvida det är möjligt att utöka utbudet med din idrott.

frågor?

Har du specifika frågor kring Borås Stads idrottsutbildningar så kan du kontakta samordnare Birgitta Söderberg på Sven Eriksonsgymnasiet. Hon har kontakt med samtliga instruktörer och har god kännedom om både NIU och LIU.

Birgitta Söderberg telefon 0730 – 32 51 17

söker du från annan kommun?

Viktigt för dig som söker till LIU från kommun utanför Sjuhärad! Lokal idrottsutbildning vänder sig i första hand till sökande från kommuner i Sjuhärad. Sökanden utanför vårt samverkansområde erbjuds i regel plats i andra hand, efter att alla förstahandssökanden tilldelats platser. För mera information om detta kontakta Antagningsenheten Sjuhärad.