Idrottsutbildningar
niu och liu

Kombinera dina gymnasiestudier med din Idrott – niu eller liu?

I Borås Stad kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du en ansökan till idrottsutbildningen separat, enligt datum och i tid, olika för varje idrott. Ansökan till din idrott sker oftast under hösten. Det är viktigt att du har koll på dina ansökningstider!

Du kan inte gå en idrottsutbildning utan att du först har blivit antagen till ett gymnasieprogram. Din behörighet och dina betyg är grunden för att antas till gymnasieskolan.

NIU – Nationell idrottsutbildning är för dig som satsar mot en professionell karriär inom din idrott. Du kommer att ha tre morgonträningar varje vecka. 400 poäng i din kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

LIU – Lokal idrottsutbildning är för dig som satsar på din idrott i ett mera lokalt perspektiv. Du kommer att ha en eller två morgonträningar varje vecka. 200 poäng i sin kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

vilka program kan du läsa som niu?

Om du antas till din idrott som NIU-elev så finns det flera olika nationella gymnasieprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din NIU-idrott blir din fördjupning/profil på ditt valda program och att du har valt din idrott på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 400 poäng av din kursplan på din idrott.


idrotter NIU

Basket
Discgolf (start läsåret 24/25)
Fotboll
Friidrott
Futsal

Golf
Innebandy
Simning
Truppgymnastik (start läsåret 24/25)


gymnasieprogram niu

vilka program kan du läsa som liu?

Om du antas till din idrott som LIU-elev så finns de flera olika nationella gymnasieprogram och några introduktionsprogram som är möjliga att kombinera med dina idrottsstudier. Det är viktigt att du känner till att din LIU-idrott kommer att finnas på schemat där andra elever kan välja Individuella kurser. Genom att läsa en idrottsutbildning på gymnasiet satsar du din skoltid på din idrott och får betyg för din prestation. Totalt satsar du 200 poäng av din kursplan.


idrotter liu

Fotboll
Friidrott
Golf
Innebandy
Ishockey

Konståkning
Padel
Rodd
Simning
Tennis


gymnasieprogram liu

Hotell- och turismprogrammet
Almåsgymnasiet

Lärling
Almåsgymnasiet (efter kontakt och beslut av rektor)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Almåsgymnasiet (efter kontakt med och beslut av rektor)

Teknikprogrammet
Sven Eriksonsgymnasiet

Introduktionsprogram IMV
Sven Eriksonsgymnasiet

hur ansöker jag till NIU?

Steg 1 – Ansök idrottsutbildning NIU
Sök din idrott via ditt specialförbund. Information om ansökan och datum finns på varje förbunds hemsida. Gå in här för att göra din ansökan: discgolf, friidrott , fotboll och futsal , golf , innebandy, simning , truppgymnastik och basket. Det kan vara olika sista ansökningsdatum för varje förbund, men oftast den 1 december 2023.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. All information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Uttagning i idrotten
Lärarna för varje idrott samlar underlag och tar beslut om vilka som ska antas till idrottsutbildningen. Skulle du inte bli antagen till NIU får du inte per automatik en LIU plats, utan måste aktivt söka information och göra ansökan till LIU.

Steg 4 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen till ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, då har du en plats på NIU.

hur ansöker jag till liu?

Steg 1 – Ansökan till LIU
För alla idrotter, fyll i ansökningsformuläret till LIU senast 1 februari 2024. Ansökan kan också göras under omvalsperioden 15 april till senast 15 maj.
Det går endast att söka en LIU-idrott.

Steg 2 – Ansök gymnasieprogram
Du söker, precis som alla övriga elever i grundskolan, till ett eller flera gymnasieprogram. All information finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Steg 3 – Slutlig antagning
Din slutliga antagning sker genom Gymnasieantagningen och med dina slutbetyg från grundskolan. När du är antagen på ett av gymnasieprogrammen OCH idrottsuttagningen varit positiv, har du en plats i LIU-idrotten. Besked om antagning till LIU-idrotten meddelas via mail i augusti.

OBS! Varje LIU-idrott har ett begränsat antal platser. Söker fler elever en LIU-idrott än antalet platser, tillämpas urval enligt betyg. Detta göras efter skolstart (i augusti) för det är först då som vi vet hur många elever som tackat ja och påbörjat sin utbildning. Det gör att en elev som blir antagen till sitt gymnasieprogram kanske inte blir antagen till sin LIU-idrott.
På Sven Eriksonsgymnasiet har elever som kommer in på Barn- och fritidsprogrammet förtur till LIU-platserna.

frågor?

Har du frågor kring undervisningen i Borås Stads Nationella- eller Lokala idrottsutbildningar t ex innehåll, upplägg eller schema? Kontakta samordnare Magnus Hellman Driessen på Sven Eriksonsgymnasiet.

Har du övergripande verksamhetsfrågor gällande Borås Stads Nationella- eller Lokala idrottsutbildningar t ex antagning, personal eller anläggningar? Kontakta verksamhetsansvarig Martin Gustafsson på Sven Eriksonsgymnasiet.

söker du från annan kommun?

Viktigt för dig som söker till LIU från kommun utanför Sjuhärad! Lokal idrottsutbildning vänder sig i första hand till sökande från kommuner i Sjuhärad. Sökanden utanför vårt samverkansområde erbjuds i regel plats i andra hand, efter att alla förstahandssökanden tilldelats platser. För mera information om detta kontakta Antagningsenheten Sjuhärad.