Teknikprogrammet

Se alla inriktningar

Om programmet

Kanske satsar du på att bli civilingenjör, arkitekt eller läkare? Teknikprogrammet utbildar människor inom teknik och vänder sig till dig som vill ha ett spännande jobb i en bransch med oändliga möjligheter. Utbildningen är ett tvärvetenskapligt program och utbildar dig inom teknikutveckling. Det innebär bland annat att analysera behov, arbeta med idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

På Teknikprogrammet går teori hand i hand med praktiska övningar för att du ska få en helhetsbild och förstå hur tekniken fungerar i olika sammanhang.

I slutet av årskurs 1 väljer du inriktning för år 2 och 3. Varje inriktning har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval utifrån elevernas betyg i årskurs 1.

Programmet går att läsa som idrottsutbildning NIU eller LIU.

Inriktningar på programmet

under dina tre år

Under årskurs 1 läser alla elever på Teknikprogrammet samma kurser. Syftet är att få en bred förståelse för områden inom teknik och innovation. Matematik spelar en central roll inom alla inriktningar och för oss är matematik ett redskap för att förstå, uttrycka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen. Inför år 2 väljer du en inriktning där din kunskap fördjupas inom ett specifikt område.

“Vi har galet bra lärare på teknikprogrammet!”

Elev Teknikprogrammet år 3

efter gymnasiet

Alla våra inriktningar ger behörighet för fortsatta studier. Med vissa val blir du även behörig för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området och får både teknisk behörighet samt behörighet som eleverna på Naturvetenskapliga programmet. Till år 2 och 3 väljer du någon av de fem inriktningarna.

högskolebehörighet

När du har klarat och är godkänd på gymnasieprogrammet har du en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Under din studietid på gymnasiet kommer du att få information om vilka kurser som dina framtida utbildningar kräver. Det finns viss möjlighet att läsa till för särskild behörighet genom dina Individuella kursval (200p) och beroende på vilka profilval du gör. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig information.