Försäljnings- och serviceprogrammet

Se alla profiler

Om programmet

Lockar en karriär inom inköp, marknadsföring och försäljning på olika plattformar? Handelsbranschen är bred och Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig kunskaper du behöver för en karriär direkt efter gymnasiet. Dessutom kan du välja en profil som ger dig behörighet till de allra flesta högskoleutbildningar.

Programmet kvalificerar dig för ett internationellt och digitaliserat arbetsliv och passar dig som vill arbeta med service i olika former och tycker att försäljning och möten med människor verkar spännande.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsutbildning.

lärling

Det här programmet kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Det här programmet kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

PROFILER PÅ PROGRAMMET

entreprenörskap

I dag sker en stor del av handeln via e-handel och sociala mediekanaler och branschen efterfrågar mer digital kompetens och försäljningsförståelse. Därför får du under dina tre år fördjupade kunskaper inom försäljning och kundservice på olika plattformar, exempelvis fysisk handel, kundtjänst och sociala mediekanaler.

Dessutom får du fördjupade kunskaper i entreprenörskap och affärsmässigt tänkande. Sälj och service är viktiga för företagens verksamheter och säljarens uppgift är att sälja samt att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt, målmedvetet och hållbart. Branschen är i förändring och på det här programmet lär du dig mer om framtidens handel med fokus på e-handel och hållbar utveckling.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

Denna profil kan du kombinera med idrottsutbildning NIU eller LIU.

profilen finns på:

Ledarskap

Är du intresserad av affärsutveckling? Ser du dig själv växa i din yrkesroll under åren som kommer, ta mer ansvar och utveckla din egen och dina medarbetares roll på företaget du arbetar på? 

Profilen förbereder dig för ett yrkesliv inom ett spännande och brett område, där du vill ta en central plats och arbeta med utveckling inom exempelvis ekonomi, HR, marknadsföring, försäljning eller inköp.

Förutom kunskaper inom företagsekonomi, försäljning och entreprenörskap fokuserar profilen på att du ska utvecklas och lära dig mer om grupprocesser, grupputveckling, konflikthantering, ledarskap på olika nivåer och hur människor formas och utvecklas i olika sammanhang.

Profilen innehåller kurser som ger högre behörighet för högskola- och universitetsstudier. Det innebär att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare. Det finns möjlighet att läsa matematik 3b utöver alla andra kurser och då har du behörighet till många fler högskoleutbildningar, exempelvis Civilekonomprogrammet.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

Denna profil kan du kombinera med idrottsutbildning LIU.

Inriktningen finns på:

affärskvinna tittar in i kameran

APL

Under dina tre år är du ute på praktik minst 15 veckor. Oftast är det fördelat under några sammanhållna längre perioder.
APL är en mycket viktig del i utbildningen för att du ska kunna omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik. Du kan göra APL på exempelvis fysiska butiker, e-handelsföretag, produktföretag, inom marknadsföring eller inköp.

Läs mer om APL

“Jag ville gå en bred utbildning som ger mig både yrkesexamen och högskolebehörighet. det ger mig många möjligheter längre fram.”

Emilia, Försäljnings- och serviceprogrammet

högskolebehörighet

På Försäljnings- och serviceprogrammet kan du gå direkt ut i arbetslivet när gymnasiet är slut. Många elever skapar ett brett kontaktnät under sina APL-perioder och erbjuds anställning direkt efter avslutade studier. Vill du hellre fortsätta studera, direkt eller lite senare i livet, då väljer du antingen profilen Ledarskap där du får både grundläggande och särskild behörighet. Väljer du dessutom att läsa Matematik 3b utöver alla andra kurser, ja då har du behörighet att söka ännu fler utbildningar.

Du kan också välja profilen Entreprenörskap där du får grundläggande högskolebehörighet.

UF-företag sitter och pratar

UF-FÖRETAGANDE

På Försäljnings- och serviceprogrammet startar alla elever ett UF-företag som de driver under åk 3.

Då får du lära dig hur man startar ett företag, tar kontakter med banker och myndigheter, ekonomi och budget, marknadsföring och sälj. Du tränar på din samarbetsförmåga och kommunikation med andra människor.

Forskning visar att de som drivit UF-företag, i större utsträckning blir chefer, får högre lön och är arbetslös mindre än de som inte gjort det. Skulle du sedan välja att starta ett eget företag efter gymnasiet visar studier att företag som drivs av tidigare UF-företagare har fler anställda och omsätter mer.

Almåsgymnasiet har många års erfarenhet av UF-företagande där vi bland annat blivit utsedda till Årets UF-skola. Många elever på flertalet av utbildningsprogrammen på skolan driver UF-företag.

Yrkesmöjligheter

Du får yrkesexamen och kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Inom programmet får du grundläggande och särskild högskolebehörighet så du kan välja att läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet om du hellre vill det.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Customer Service Manager
Key Account Manager (KAM)
Digital Account Manager
B2B-säljare
Inom affärsutveckling
Sales Development Representative

Mediasäljare
Säljledare
Butikskommunikatör
Digital Store Manager
Hållbara evenemang

Ingen fara. Gå tillbaka och titta på ett annat program. Du bestämmer!

Inte rätt PROGRAM för dig?