Vård- och omsorgs-
programmet

Se alla profiler

Om programmet

Det är ett teoretiskt yrkesprogram där du får yrkesbehörighet att börja arbeta som undersköterska. Du får också högskolebehörighet och kan söka direkt till högskola och universitet om du exempelvis vill bli sjuksköterska, fysioteraperut eller specialistundersköterska. Programmet förbereder dig för fortsatta studier eller arbete inom vården och du blir undersköterska oavsett vilken profil du väljer.

Här lär du dig att bemöta vårdtagare på ett professionellt, etiskt och positivt sätt. Hälsa och livsstil är viktiga delar i utbildningen precis som bland annat vård, omsorg, medicin, hygien och socialpedagogik.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsträning NIU eller LIU

Under dina tre år

Utbildningen fokuserar på människors lika värde, vård, omsorg, livskvalitet och hälsa. Det handlar exempelvis om bemötande och förståelse för människors olika behov och förutsättningar. Här står hela människan, i fokus och du lär dig att ta hand om friska och sjuka människor och lär dig att möta människor med olika behov. Programmet är teoretisk, men har praktiska inslag.

Under utbildningen erbjuds du också gratis teoriundervisning för B-körkort, något som gör det enklare för dig att ta körkort när du har fyllt 18.

Ung undersköterska pratar med äldre par

APL

För att lära sig yrket praktiskt ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din gymnasietid.

På Vård – och omsorgsprogrammet fördelas APL-tiden på flera perioder under utbildningen. Det ger dig möjlighet att verkligen lära känna dina kollegor och  sätta dig in i rutiner och arbetssätt ute i verksamheten.

Alla elever gör APL  på olika vård- och omsorgsboenden. Även SÄS sjukhus har ett visst antal APL-platser som erbjuds eleverna.

Läs mer om APL

”jag vill bli sjuksköterska, här får jag både ett yrke och behörighet att söka direkt in till universitetet.”

Oscar, Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesmöjligheter

Elever inom programmet är attraktiva på arbetsmarknaden och får jobb direkt efter gymnasiet. Profilen Medicin och hälsa är förberedd så du får särskild behörighet och kan söka direkt till högskola och universitet om du vill studera vidare direkt efter gymnasiet. Profilen Hälsa och omvårdnad kan ge dig grundläggande högskolebehörighet så du antingen kan börja arbeta som undersköterska eller studera vidare.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Boendestödjare
Gruppledare omsorg
Habiliteringspersonal
Hörselvårdsassistent
Kriminalvårdare

Mentalskötare
Omvårdnadspersonal
Personlig assistent
Undersköterska

lärling

Det här programmet kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Det här programmet kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

högskolebehörighet

På Vård- och omsorgsprogrammet blir du undersköterska oavsett vilken profil du väljer, vilket innebär att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet.

Profilen Medicin och hälsa ger dig både grundläggande och särskild behörighet så du kan söka direkt till flera utbildningar på högskola och universitet. Profilen Generationer i samhället ger dig grundläggande behörighet genom att du väljer engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 inom ditt individuella val.

Sjuksköterska håller patients hand.

PROFILER PÅ PROGRAMMET

Medicin och hälsa

Profilen är teoretiskt och passar dig som vill studera vidare inom omvårdnad och medicin. Du förbereds för hälsoarbete i samband med infektionssjukdomar eller vattenbrist som följd av krig och naturkatastrofer. Många av våra elever väljer att läsa på högskola efter studenten, andra börjar arbeta direkt och tar ofta anställning som undersköterska. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska på ett sjukhus, med äldreomsorg eller med människor med funktionshinder. Du kan även studera vidare till till sjuksköterska, polis, brandman, fysioterapeut eller ambulanssjuksköterska.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

högskolebehörighet

Om du väljer profilen Medicin och hälsa kan du söka direkt till exempelvis sjuksköterskeprogrammet eller fysioterapeutprogrammet efter gymnasiet. Det innebär att du får både grundläggande men även särskild behörighet.

profilen finns på:

Ung man och kvinna i vårduniform.
Provrör på sjukhus

hälsa och omvårdnad

Främst handlar profilen om äldreomsorg och rehabilitering av fysiskt och psykiskt funktionshindrade i olika åldrar. Du lär dig om människors olika villkor i samhället, vad som krävs för att de ska uppleva livskvalitet i vardagen. Som elev på profilen ska du trivas med att arbeta med människor och ha ett omhändertagande sätt. Du bör vara social och ha lätt för att möta och umgås med nya människor. Programmet betonar etiska frågor, bemötande och elevernas förmåga att kommunicera med de människor de möter i sitt framtida yrkesliv. Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som undersköterska på boende, inom hemtjänsten och aktivitetsverksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheter. Du kan även studera vidare till bland annat behandlingspedagog, medicinsk fotterapeut eller undersköterska med specialisering på demens och äldrepsykiatri.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

högskolebehörighet

Profilen är främst tänkt för dig som vill direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet. Du kan börja jobba som undersköterska, men om du väljer engelska 6 och svenska 3/svenska som andraspråk 3 inom ditt individuella val, får du också grundläggande högskole-behörighet och kan söka flera utbildningar på högskola och universitet.

profilen finns på:

Ung kvinnlig undersköterska hjälper äldre man att plantera blommor.

Inte rätt PRogram för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra programmen. Du bestämmer!