Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Se alla profiler

Om inriktningen

Inriktningen passar dig som är intresserad av kost, hälsa, träning och ledarskap. Den passar även perfekt för dig som kan tänka dig en framtid som polis eller brandman. Du får kunskaper om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Det kan till exempel handla om verksamheter inom friluftsliv, idrott och friskvård.

Du kommer även läsa pedagogik, om människors hälsa, levnadsvanor samt hälsofrämjande arbete och friskvård. Under första året läser alla samma kurser, därefter söker du en profil.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsutbildning NIU eller LIU.

det här läser du

Inriktningen varvar teori och praktisk undervisning. Du ges möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter inom ledarskap, kommunikation, livsstil, hälsa, träningsplanering, anatomi, fysiologi och kost. APL ingår och under perioder är du på ett företag eller någon verksamhet och lär dig yrket.

Efter avlagd yrkesexamen förväntas du kunna leda, coacha och motivera andra till en sund och hållbar livsstil. Framtida anställningsområden är egen företagare eller anställd inom fritids- och friskvårdsanläggningar, exempelvis gruppträningsinstruktör, simlärare eller kostrådgivare. Du erbjuds möjlighet att läsa kurser för högskolebehörighet och du kan efter avslutade studier söka vidare till utbildningar som exempelvis idrottlärarprogrammet och polishögskolan.

På alla profiler kan du kombinera dina studier med idrottsträning NIU eller LIU.

APL

På profilerna inom Fritid och hälsa gör du APL på exempelvis badhus, gym, eller andra friskvårdsanläggningar. På vissa profiler kan du även göra APL inom olika äventyrsaktiviteter och inom räddningstjänsten.

Oftast är APL-perioderna planerade till sammanhängande perioder på några veckor varje läsår.

Läs mer om APL

lärling

Den här inriktningen kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Du kan också välja att läsa inriktningen Hälsa, säkerhet och ledarskap som Lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

Yrkesmöjligheter

Efter avlagd yrkesexamen förväntas du kunna leda, coacha och motivera andra till en sund och hållbar livsstil. Framtida anställningsområden är egen företagare eller anställd inom fritids- och friskvårdsanläggningar, exempelvis gruppträningsinstruktör, simlärare eller kostrådgivare. Väljer du högskoleförberedande kurser som individuellt val kan du efter avslutade studier söka vidare till utbildningar som exempelvis Idrottslärarprogrammet och polishögskolan.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Au pair
Badhuspersonal
Barnskötare
Elevassistent
Deltidsbrandman

Gympersonal
Hälsocoach
Personlig assistent
Simlärare

PROFILER PÅ PROGRAMMET

event- och äventyrsledare

Vill du starta en karriär full av äventyr och gillar att organisera events? Inom yrkesutgången ges du möjlighet att utveckla färdigheter inom ledarskap, kommunikation, projektledning och äventyrsaktiviteter. Du kommer vid många tillfällen testa på praktisk undervisning inom event, klättring, dykning, MTB, paddling och skidåkning. Efter din yrkesexamen förväntas du kunna projektleda olika event inom idrotts- och äventyrsaktiviteter. Din APL genomförs inom dina områden för att utveckla en bred kunskap inom yrkesutgången. För att läsa denna yrkesprofil söker du först till Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. Till år 2 söker du till denna profil.

Högskolebehörighet

I programmets poängplan ligger samtliga kurser för att skapa en högskoleförberedande examen. För den som vill ha en yrkesexamen kan kurserna Engelska 6 och Svenska/svenska som andraspråk 3 tas bort. Poängplanen omfattar därför 2500 – 2700 p beroende på hur eleven väljer.

Detta program och profil kan endast sökas av dig som ansökt och blivit antagen till Nationell eller Lokal Idrottsutbildning (NIU/LIU).

profilen finns på:

Klättringsaktivietet

Hälsa, säkerhet och ledarskap

Är du nyfiken på uniformsyrken och kan tänka dig en karriär inom den branschen? Eller är du mer intresserad av hälsa och friskvård och arbete inom gym och bad? Den här profilen ger dig möjlighet att lära dig om båda dessa områden. Profilen ger en bredd inom hälsa och friskvård men även möjlighet att förbereda sig för ett arbete inom säkerhet och blåljusyrken. Profilen fungerar även för dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med NIU eller LIU, men det är inget krav. Inom profilen får du möjlighet att utveckla färdigheter inom ledarskap, kommunikation, socialt arbete, bevakning och säkerhet vilket ger dig möjlighet att söka in till flertalet uniformsyrken.

För att läsa denna yrkesprofil söker du först till BF-AL. Till år 2 söker du till denna profil.

Du kan välja att läsa profilen som lärling, då börjar du på profilen direkt

högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet ingår i poängplanen. Samhällskunskap 1a2 som du måste ha för att söka till exempelvis polishögskolan, ingår också i poängplanen. Väljer du dessutom matematik 2 som ditt andra individuella val har du ännu fler högskoleutbildningar att välja mellan.

Inriktningen finns på:

hälsocoach

Ser du dig själv som framtidens ledare inom idrott och friskvård? Inom yrkesutgången ges du möjlighet att utveckla färdigheter inom bland annat ledarskap, kommunikation, livsstil, hälsa, träningsplanering, anatomi, fysiologi, kost och mental träning. Du lär dig att leda och coacha andra människor och hur du motiverar dem till en sund och hälsosam livsstil. Din APL genomförs mestadels på en friskvårdsanläggning som tex ett gym. För att läsa denna yrkesprofil söker du först till Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. Till år 2 söker du till denna profil.

högskolebehörighet

I programmets poängplan ligger samtliga kurser för att skapa en högskoleförberedande examen. För den som vill ha en yrkesexamen kan kurserna Engelska 6 och Svenska/svenska som andraspråk 3 tas bort. Poängplanen omfattar därför 2500 – 2700 p beroende på hur eleven väljer.

Detta program och profil kan endast sökas av dig som ansökt och blivit antagen till Nationell eller Lokal Idrottsutbildning (NIU/LIU).

profilen finns på:

säkerhets- och bevakningspersonal

Är du nyfiken på uniformsyrken, specifikt deltidsbrandman, och kan tänka dig en karriär inom den branschen? Inom yrkesutgången får du möjlighet att utveckla färdigheter inom ledarskap, kommunikation, socialt arbete, brand och räddning vilket ger dig möjlighet att söka till flertalet uniformsyrken. Din APL genomförs mestadels inom räddningstjänsten. Profilen passar idrottssatsande elever utifrån ett frisk- och hälsoperspektiv. För att läsa denna yrkesprofil söker du först till Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa på Sven Eriksonsgymnasiet. Till år 2 söker du till denna profil.

högskolebehörighet

I programmets poängplan ligger samtliga kurser för att skapa en högskoleförberedande examen. För den som vill ha en yrkesexamen kan kurserna Engelska 6 och Svenska/svenska som andraspråk 3 tas bort. Poängplanen omfattar därför 2500 – 2700 p beroende på hur eleven väljer. Dessutom ges du möjlighet att läsa kurser som ger dig särskild behörighet exempelvis till Skydd mot olyckor (brandman).

Detta program och profil kan endast sökas av dig som ansökt och blivit antagen till Nationell eller Lokal Idrottsutbildning (NIU/LIU).

profilen finns på:

Övning vid Guttasjön med Räddningstjänsten

“Vi läser idrottsutbildning – det motiverar oss att ha koll på både träning och plugg efter skolan.”

Elever Fritid och hälsa år 2

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!

“DET här ÄR HELT RÄTT UTBILDNING FÖR MIG SOM VILL BLI POLIS.”

Emilia, inriktning Fritid och hälsa