Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Om inriktningen

Funderar du på att studera vidare till lärare, förskolelärare, socionom och psykolog? På inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete är det enkelt eftersom grundläggande behörighet till högskolan ingår. Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor på olika sätt, barn och ungdomar i förskola och skola eller med socialt inriktat arbete.

Hela utbildningen genomsyras av ledarskap och pedagogik och du lär dig hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Under år 1 läser alla samma kurser, därefter väljer du en profil.

På denna inriktning kan du kombinera dina studier med idrottsträning LIU.

det här läser du

På Barn- och Fritidsprogrammet får du lära dig att leda och blir en central person för andra människor. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och leder till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling på ett professionellt sätt. Inom utbildningen ingår APL, en förkortning av arbetsplatsförslagt lärande, vilket innebär att en del av din gymnasieutbildning sker direkt på en eller flera arbetsplatser där du fördjupar dina yrkeskunskaper. På inriktningen kan du kombinera dina studier med din idrott under gymnasietiden LIU.

Elev leker med barn

APL

På Pedagogiskt och socialt ledarskap kan du göra dina APL-perioder på exempelvis en förskola, ett LSS-boende eller grundskola/fritidshem. Skolan samarbetar med många företag och verksamheter runt omkring Borås där du kan få möjlighet att träna dina ledaregenskaper.

APL-perioderna är oftast fördelade på 5 veckorsperioder varje läsår. Det inenbär att du lär känna dina kollegor och verksamheten och verkligen får möjlighet att utveckla dina kunskaper.

Läs mer om APL

lärling

Den här inriktningen kan du välja att läsa som skolförlagd utbildning. Det är mest likt det du gjort på grundskolan, det vill säga att alla lektioner sker i skolans lokaler, förutom när du är ute på APL. Den här inriktningen kan du också välja att läsa som lärlingsutbildning. Det är samma program, samma kurser med samma möjlighet till behörigheter men på ett lite annorlunda sätt. Du har lektioner i skolan 50% av din gymnasietid och resterande 50% tillbringar du på ett företag där du lär dig yrket på plats. 

Yrkesmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som exemplevis barnskötare, elevassistent eller kanske som boendestödjare. Profilen är väldigt allmänbildande och det finns många fler yrkesmöjligheter.

högskolebehörighet

Med profilen får du grundläggande behörighet till högskola och universitet. Samhällskunskap 1a2 och Naturkunskap 1a2 ingår också. Du kan söka direkt till förskolelärarprogrammet och genom att välja matematik 2a inom ditt individuella val, kan du direkt efter gymnasiet även söka till exempelvis lärar- eller socionomprogrammet.


Exempel på yrken efter gymnasiet

Au Pair
Barnskötare
Boendestödjare

Förskolelärarassistent
Elevassistent

“Jag tror jag vill arbeta med barn på något sätt sen, Kanske som förskolelärare eller lärare”

Viktor, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

PROFILER PÅ PROGRAMMET

Pedagogiskt och socialt ledarskap

Hela utbildningen genomsyras av ledarskap och pedagogik och du lär dig hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer även att få kunskap i olika typer av ledarskap och organisationsformer. Du fördjupar dina kunskaper om människors beteende, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper. Kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter kommer att följa dina tre år och du kommer få möjlighet att praktisera allt du lär dig på dina APL-platser. Profilen är teoretisk, men innehåller även praktiska övningar.

Du kan välja att läsa profilen som lärling.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Du blir barnskötare och kan gå direkt ut i arbetslivet, eller till förskolelärarprogrammet. Grundläggande högskolebehörighet ingår och profilen kan också ge dig särskild högskolebehörighet, så du kan söka direkt till flera utbildningar. Exempelvis lärar-, socionom- eller kanske studie- och yrkesvägledarprogrammet.

profilen finns på:

Inte rätt inriktning för dig?

Ingen fara. Gå tillbaka och bläddra bland de andra inriktningarna eller titta på ett annat program. Du bestämmer!