våra olika
Utbildningsformer

våra utbildningsformer

Borås kommunala gymnasieskolor Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet erbjuder ett stort utbud av nationella gymnasieprogram med olika inriktningar och profiler. På skolorna erbjuds också gymnasieskolans Introduktionsprogram (IM) för dig som inte har uppnått behörighet till nationella program. På gymnasiesärskolan förbereds eleverna under fyra år för vuxenlivet, såväl inom arbete som boende och fritid.

Introduktionsprogrammet (IM)

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan eller inte har gått i en svensk grundskola. Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar och samtliga ger dig möjlighet att bli behörig till gymnasiets nationella program.

autismspecifikt stöd

Du som behöver en individuellt anpassad studiemiljö kan få särskilt stöd av Borås Stad. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt program eller ett programinriktat val på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.